Home Chuyên Đề 10 Điều Kinh Thánh Nói Về Dấu Con Thú – Phần 1

10 Điều Kinh Thánh Nói Về Dấu Con Thú – Phần 1

by Crosswalk.com
30 đọc

Những binh lính Đức quốc xã trong thế chiến thứ 2 đã tìm cách xăm số thứ tự lên cánh tay của các tù nhân Do Thái, nhưng hãy thử nghĩ về một thời điểm mọi người trên trái đất cũng sẽ nhận một dấu trên cánh tay phải hoặc trên trán – điều có sẽ diễn ra như thế nào ?

Ở thế hệ của tôi, điều được xem là một điều bất khả thi trong sách Khải huyền được viết vào khoảng năm 90 sau Công nguyên, công nghệ ngày nay đã biến điều đó thành hiện thực.

Trong Lễ Vượt Qua cuối cùng với các môn đồ, Chúa Giê-xu đã nói với họ :”Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó”(Giăng 13:19 – BTT).

Ngài bảo chúng ta đọc, nghe và để ý các dấu hiệu cho sự đến của Ngài – để sẵn sàng – bạn đã sẵn sàng chưa?

1. Ai là con thú yêu cầu con người phải có dấu ?

Sách Đa-ni-ên cho chúng ta biết sẽ có số của con thú. Nhưng thiên sứ của Đa-ni-ên thấy trước những thông tin này với một lời dẫn giải : “Người bảo ta rằng : Này, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sau-rốt của sự thạnh-nộ; vi điều nầy quan-hệ với kỳ định cuối-cùng.” (Đa-ni-ên 8:19 – BTT).

“Đến kỳ sau-rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội-nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua, là người có bộ mặt hung-dữ và thấu rõ những lời mầu-nhiệm. Quyền-thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn-phá lạ thường; và được thạnh-vượng, làm theo ý mình, hủy-diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền-thuật làm nên chước gian-dối mình được thắng-lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên-ổn, người sẽ hủy-diệt nhiều kẻ; người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta.”(Đa-ni-ên 8:23 – BTT).

Con thú của Đa-ni-ên, theo sách Khải huyền 13:1, là con thú đầu tiên, kẻ chống Chúa. Và con thú thứ hai được phát hiện trong Khải huyền 13:11 là tiên tri giả – một lãnh đạo tôn giáo có mọi quyền phép của con thú đầu tiên xuất hiện trước mặt con thú đầu tiên.

2. Con thú đến từ đâu ?

Đức Chúa Trời để lại sứ điệp cho Đa-ni-ên để chúng ta biết về con thú/vương quốc thứ tư sẽ nuốt cả đất và nghiền nát nó. Và sau vương quốc này, một người sẽ dấy lên khác với hết thảy những người còn lại và sẽ đánh đổ ba vị vua. Hãy giữ dấu sách của bạn ở chương 7-9 trong sách Đa-ni-ên và sang Khải huyền chương 13-20.

“Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày-đạp và nghiền nát ra. Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao-mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời-kỳ và luật-pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”(Đa-ni-ên 7:23-25 – BTT)

Vậy những con thú của Đa-ni-ên đến từ đâu? Trong thời kì cuối cùng, một chính quyền thế gian, nơi một người đã dấy lên trổi hơn nhiều vua, nhưng cuối cung đánh đổ ba vua cuối cùng. Sách Khải huyền cho chúng ta thấy trước điếu sẽ xảy đến, không phải để khiến chúng ta kinh hãi, nhưng để giúp chúng ta kết nối với tương lai…và sẵn sàng. Khi Chúa Giê-xu nói với hội thánh trong chương 2-4 của sách Khải huyền, Ngài nhắc lại 7 lần ,”Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh”. Đó chính là chúng ta. Chúng ta tốt nhất nên lắng nghe.

3. Con thú thứ nhất xuất hiện khi nào ?

Thiên sứ Gáp-ri-ên gửi sứ điệp cho Đa-ni-ên về điều được gọi là 70 tuần của Đa-ni-ên, một đồng hồ đếm ngược theo thời gian của Chúa thời xa xưa, đồng hồ bắt đầu điểm với sắc lệnh phục hồi và xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem.  Và hiệp định này được thông qua vào thời vua Si-ru vào năm 538 TCN (TCN: trước công nguyên).

Đa-ni-ên cho chúng ta biết,”… Có dân của vua hầu đến sẽ hủy-phá thành và nơi thánh”(thành ở đây là Giê-ru-sa-lem, nơi thánh là đền thờ… có phải điều này có nghĩa là sẽ có một đền thờ mới của người Do Thái trong thời kì con thú ? Hãy tiếp tục đọc thêm.) “Người (hoàng tử sẽ đến) sẽ lập giao-ước vững-bền với nhiều người trong một tuần-lễ (bảy năm), và đến giữa tuần ấy (3 ½ năm), người sẽ khiến của-lễ và của-lễ chay dứt đi. Kẻ hủy-phá sẽ đến bởi cánh gớm-ghiếc, và sẽ có sự giận-dữ đổ trên nơi bị hoang-vu, cho đến kỳ sau-rốt, là kỳ đã định.”

Khải huyền chương 13 cho chúng thêm mô tả cụ thể. Nhưng chúng ta biết con thú này là kẻ chống Chúa và Chúa cho nó quyền cai trị cả trái đất trong 42 tháng. Và nó mang theo một con thú khác với nó.

4. Con thú thứ nhất mang theo ai ?

Tại sao lại là con thú thứ hai, tất nhiên rồi. Nó trông như chiên con, nhưng nói như con rồng. Con thú này được nhận dạng là tiên tri giả – lãnh đạo tôn giáo trong lời tiên tri thời kì cuối này. Nó không tự có quyền năng bởi chính mình, nhưng bởi con thú thứ nhất, nó dùng mọi quyền phép của con thú thứ nhất. Và nó bắt thế gian phải thờ-lạy con thú thứ nhất. Nó làm những phép lạ lớn… đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất. Nó là kẻ lừa dối đã tạc tượng cho tất cả dân cư trên đất phải thờ-lạy. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được. Và nếu ai không quỳ xuống thờ-lạy tượng con thú đó sẽ bị giết đi. (Khải huyền 20:4 – BTT)

Khải huyền 13:8-9 nói “…Hết thảy những dân-cư trên đất đều thờ-lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng-thế. Ai có tai, hãy nghe.”

5. Ai ban quyền phép cho con thú ?

Khải huyền 16:13 cung cấp  thêm thông tin về 2 con thú bằng cách cho chúng ta biết sau khi sự phán xét bằng bảy bát thạnh-nộ của Đức Chúa bắt đầu, quyền lực đằng sau hai con thú hiệp lại với chúng trong một nỗ lực tuyệt vọng để đánh bại vị Thần tối cao của tất cả Tạo Vật. Và con thứ ba không gì khác hơn con rắn – con rồng thuở xưa – Sa-tan. Chúng ta thấy bức tranh về các linh ô uế giống như ếch-nhái ra từ miệng của ba thứ không thánh khiết – những thần của ma-quỷ nhóm-hiệp các vua khắp thế-gian để gây chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng.

(Còn tiếp)

Dịch: Thảo Trang

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

10 Điều Kinh Thánh Nói Về Dấu Con Thú – Phần 2 và hết

Bình Luận:

You may also like