Home Dưỡng Linh Bạn Đang Đi Tìm Phước Hay Nguồn Phước?

Bạn Đang Đi Tìm Phước Hay Nguồn Phước?

by Faithful
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/F9s1gAQu7KE

Gần đây nếu các bạn đọc tin tức thì sẽ thấy rất nhiều bài báo nói về những lễ hội như: xin ấn đền Trần, cướp phết, xin lộc đầu năm ở các chùa miếu… và đặc biệt nổi trội trong năm nay là những lễ hội dâng sao giải hạn cầu an diễn ra ở các chùa lớn.

Trong những lễ hội này, người người đua nhau xếp hàng chờ đợi để được làm lễ; như lễ hội xin ấn đền Trần, rất đông người đã tụ tập và chờ đợi xuyên đêm để được phát ấn. Mọi người tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Tại ngôi chùa Phúc Khánh ở Hà Nội, người ta ước tính rằng chỉ trong vài ngày làm lễ thì nhà chùa đã thu gần 84 tỷ đồng. Còn trong lễ hội cướp phết thì các thanh niên đua nhau giành giật và gây ra những cảnh hỗn loạn.

Vì sao càng ngày xã hội càng phát triển mà con người lại càng mê tín đến như vậy?

Họ làm những điều đó vì mong muốn sẽ có được phước hạnh, sức khỏe, thành công, tiền tài, danh vọng… trong một năm mới và có thể tránh khỏi những điều xấu xảy ra cho mình. Họ lo lắng, bất an về tương lai trong một năm mới sắp đến.

Đa-vít đã kinh nghiệm Chúa và ông sáng tác nên Thi Thiên 23:

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài  làm tươi mới linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài.
Dù khi con đi trong trũng bóng chết
Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,
Vì Chúa ở cùng con;
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.
Chúa  dọn bàn cho con
Trước mặt kẻ thù nghịch con;
Chúa xức dầu cho đầu con,
Chén con đầy tràn.
Thật vậy, trọn đời tôi,
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài.

Đa-vít nói rằng Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ ông, ông chẳng thiếu thốn gì; Dầu khi ông đi trong trũng bóng chết, ông chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng ông; Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo ông và ông sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài.

Còn bạn và tôi thì sao? Đứng trước một thế giới đầy dẫy những tai ương, bệnh tật, những khủng hoảng về kinh tế và đầy những nỗi bất an… Bạn sẽ làm gì cho tương lai của mình? Bạn sẽ cố gắng nỗ lực để giải quyết nó, tìm kiếm phước hạnh và những điều may mắn cho mình cũng như mọi người hay bạn sẽ tìm kiếm Chúa là nguồn của mọi phước hạnh, nương dựa và tin cậy nơi Đấng chăn giữ cuộc đời của bạn?

Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:31-33 chép rằng:

Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.”

Trong năm mới này xin Chúa giúp chúng ta sẽ hết lòng tìm kiếm chính Chúa vì Ngài chính là nguồn của mọi phước hạnh. Khi chúng ta ở trong Chúa và có Ngài thì chúng ta sẽ có tất cả: niềm vui, phước hạnh, sức khỏe, bình an… Nguyện xin Chúa sẽ giúp để cuộc đời tôi và bạn sẽ nói như tác giả Đa-vít rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa! Con cảm ơn Ngài vì Ngài cứu con và giải phóng con khỏi sự cầm buộc của quyền lực tối tăm. Chúa ơi! Trong một năm mới sắp đến con không biết tương lai mình sẽ ra thể nào. Nhưng bởi những gì Ngài đã nói trong Kinh Thánh, con biết rằng khi con có Ngài là Đấng chăn dắt cuộc đời mình thì con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Xin Chúa giúp con sẽ luôn tìm kiếm Ngài, và nguyện Ngài sẽ là tất cả của cuộc đời con. Con tin rằng trong Ngài thì con sẽ có mọi phước hạnh vì Chúa là Đấng chăm sóc và bồng ẳm cuộc đời con. Chúa ơi! Con cũng nhớ đến dân tộc Việt Nam của con đang còn ở trong sự tối tăm, cầm buộc của ma quỉ. Con cầu xin Ngài thăm viếng dân tộc con; mở mắt, lòng và tâm trí của họ để họ cũng sẽ nhận biết Chúa và tìm thờ Ngài. Xin sử dụng chính cuộc đời con để đem Tin Lành Bình An của Ngài đến cho họ và giúp họ nhận biết Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

Bài và ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like