Home Dưỡng Linh Hãy Đếm Đi

Hãy Đếm Đi

by Mymy
30 đọc

Chúa là bạn của tôi. Ngài không chỉ đẹp lòng về tôi mà còn ban phước và dẫn dắt từng bước đi của tôi. Từ lúc tôi nghe theo tiếng gọi của Ngài, rời khỏi quê hương, được ban phước cho đến khi chia rẽ với người Lót – người cháu của mình. Ngài vẫn luôn đồng hành cùng tôi.

Chúa là bạn của tôi. Ngài không chỉ đẹp lòng về tôi mà còn ban phước và dẫn dắt từng bước đi của tôi. Từ lúc tôi nghe theo tiếng gọi của Ngài, rời khỏi quê hương, được ban phước cho đến khi chia rẽ với người Lót – người cháu của mình. Ngài vẫn luôn đồng hành cùng tôi.

Tôi thật sự rất yêu Ngài. Tôi cầu hỏi Ngài và trò chuyện cùng Ngài. Nhờ có Ngài ở cùng tôi, tôi được sự bình an, được phước dư dật. Ngài không chỉ hoạch định sẵn tương lai tôi, Ngài còn biết những sự lo lắng của tôi. 

Một ngày nọ Chúa nói với tôi là : Áp-ram! Đừng sợ gì cả vì ta là thuẫn đỡ của con. 

Sự tủi thân của tôi bỗng chốc tuôn ra, tôi than thở với Chúa: “Chúa ơi, Ngài sẽ cho con điều gì? Con sẽ chết mà không có con. Con sẽ tuyệt tự. Người kế nghiệp của con chẳng phải con cái của con”.

Chúa an ủi tôi: “Người đó không phải là người kế nghiệp con, mà người kế nghiệp con sẽ là người trong gan ruột con sanh ra”. 

Ngài ân cần dẫn tôi ra bên ngoài, chỉ cho tôi thấy bầu trời với muôn vàn vì sao lấp lánh: “Con hãy ngó lên trời, và nếu con đếm được thì hãy đếm đi. Ta sẽ ban cho dòng dõi con nhiều như vậy”. 

Tôi thật hạnh phúc. Một Đấng Tạo Hoá của cả vũ trụ này đoái xem đến tôi. Ngài không chỉ hứa cho tôi một người con. Mà Ngài còn có chương trình cho tôi nhiều con cái đông như sao trên trời. Ngài vui mừng khi tôi nhận biết Ngài và Ngài kể tôi là công bình vì tôi nương cậy nơi Ngài. 

Bạn có đang có những than thở nào tưởng chừng như không thể giải toả được hay không? Hãy dâng trình lên Chúa và cầu nguyện. Chính Chúa Ngài sẽ mở đường và dẫn bạn đi qua những nan đề của bạn để bạn kinh nghiệm chính Ngài.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đoái xem đến con, Ngài biết những nan đề, những khó khăn của con. Cảm ơn Ngài vì Ngài là chính Ngài, Ngài hạ mình vì những người nhỏ bé như chúng con để ban cho chúng con những điều tốt lành mà Ngài dành sẵn. Cảm ơn Ngài vì luôn lắng nghe chúng con. Amen.

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like