Home Dưỡng Linh Bốn Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Một Người Nữ Tin Kính Chúa

Bốn Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Một Người Nữ Tin Kính Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Một người nữ trong nhà Chúa mang trong mình cơ hội trở thành người đem lại tầm ảnh hưởng vô cùng lớn cho gia đình mình. Vẻ đẹp nổi bật của tâm thần nàng thắng lấy linh hồn của chồng. Sự gắn bó của nàng với cách Chúa dựng nàng trong hôn nhân có thể tuyên bố sự vinh hiển của Phúc Âm. Đức tin của nàng trong lời Chúa tràn tuôn trong mục vụ của nàng.

Tuy nhiên, nếu một người nữ không biết Chúa và lời hằng sống của Ngài, chẳng neo mình vào lời hứa quý báu của Chúa, thì nàng sẽ trở nên giống như Ê-va. Trái tim nàng dễ dàng bị ma quỷ lừa bịp, cảm xúc nàng dễ trở nên lạc lối.

Chúng ta là những người đã tin vào Đấng Christ không những là hậu tự của Ê-va mà thôi, nhưng còn là người kế thừa của Sa-ra, người nữ tự do (Ga-la-ti 4:31 BHĐ). Mặc cho những lần nghi ngờ Chúa, sau cùng, Sa-ra nhận ra không điều gì là quá khó với Ngài, và Chúa đã ban phước cho Sa-ra qua đức tin của bà.

Trong I Phi-e-rơ 3:1-6Hê-bơ-rơ 11:11-12, Sa-ra được khen ngợi bởi đức tin của mình, và những người nữ sau này được khuyến khích lấy đức tin và phẩm chất tốt đẹp của những người nữ khi xưa làm hình mẫu để noi theo. Chúng ta bày tỏ cách Chúa sử dụng những người nữ tin kính Chúa để làm vinh hiển danh Ngài và mở mang vương quốc Ngài qua bốn phẩm chất sau.

1. Nàng Trông Cậy Nơi Chúa.

“Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi dường ấy”I Phi-e-rơ 3:5 (BHĐ)

Điều quý giá trong mắt Chúa là tấm lòng của một người nữ neo chắc và trông cậy nơi Ngài. Bởi đó là nền tảng để Ngài hành động trên sự kêu gọi nàng. Sa-ra đã trông cậy nơi Chúa, và bà “tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín” (Hê-bơ-rơ 11:11 BTT). Chính vì vậy mà Chúa ban cho bà trổi hơn điều bà hằng mong ước.

Người nữ trông cậy nơi Chúa sẽ luôn dành thời gian suy gẫm lời Ngài và cầu nguyện. Nàng bởi đức tin mà được gần với lời hứa của Chúa và tìm thấy nơi nương náu mình trong Ngài.

2. Nàng An Nghỉ Trong Chúa

“Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.”I Phi-e-rơ 3:4 (BTT)

Một người nữ biết Chúa của mình sẽ trông cậy nơi Ngài và an nghỉ trong Ngài. Nàng làm dịu và khiến tâm thần mình yên lặng. Nàng chẳng tự tìm kiếm sự công bình và cách để trả thù cho riêng mình khi có ai đó cư xử không đúng với nàng. Bởi nàng nương náu mình trong thành trì và đồn lũy vững chắc trong Chúa là Đấng nàng hằng tin cậy. Nàng chờ đợi Ngài hành động, như Thi-Thiên 37:7 (BTT) có chép: “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình. Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác.”

3. Nàng Vâng Phục Chồng Mình

“Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy, như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình.”I Phi-e-rơ 3:5-6

Tiếp nối sau sự trông cậy và an nghỉ trong Chúa chính là vâng phục chồng mình. Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham bởi bà tin cậy và nghe lời Chúa. Sự vâng phục của bà không bởi sự trông cậy vào Áp-ra-ham. Hơn hết, mắt bà chăm xem Chúa là Đấng để bà đặt để niềm tin của mình. Ngoài ra, khi một người nữ không vâng phục chồng mình thì rất dễ rơi vào cám dỗ của việc giành lấy quyền cầm quyền và đi ngược lại với cách Chúa tạo dựng nên người nữ.

4. Nàng Không Sợ Hãi

“Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy.”I Phi-e-rơ 3:6

Một người nữ trông cậy nơi Chúa thì không sợ hãi vì nàng biết Chúa của mình. Nàng không sợ con đường Chúa kêu gọi nàng bước đi. Nàng không sợ bệnh tật. Nàng không lo sợ tương lai. Nàng không sợ cái chết hay trũng bóng tối. Nàng giao phó con cái, hôn nhân, và mục vụ nàng cho Chúa. Nàng mở mang vương quốc Ngài trên đất qua sự vâng phục không lo sợ của nàng về việc là một người nữ, người mẹ, và người hầu việc Ngài vì nàng trông cậy nơi Chúa và tự hào bởi cách Chúa dựng nên mình.

Và cho dù nàng có vấp ngã như Sa-ra, cười trong sự không nghi ngờ khi nghe về lời hứa mà Chúa cho nàng, Ngài sẽ biến tiếng cười trở thành sự tin cậy chắc chắn vào Đấng Cứu Rỗi và sự trông cậy vui mừng vào lời Chúa. Bởi sự trông cậy, nàng được kể như một trong những thánh nữ khi xưa xem Chúa Đấng đã hứa ban là Đấng thành tín.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Cảm tạ Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên con người trong đó có người nữ theo hình hài đẹp đẽ của Ngài. Ngài đã ban cho người nữ những thiên chức và những phẩm chất vô cùng tuyệt vời từ xưa cho đến nay khi đặt để chúng con trở thành những những người bà, người mẹ, người vợ, người hỗ trợ trong những mục vụ cần đến bàn tay của chúng con. Xin Chúa giúp con có lời Ngài ở trong lòng để con luôn nhận thức những điều con cần phải làm để trở thành người nữ tin kính Chúa. Xin giúp con noi theo đức tin của Sa-ra khi xưa tin rằng Đấng hứa ban cho mình là thành tín. Xin khiến con sống một đời sống trông cậy, mềm mại, vâng phục và không sợ hãi để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài theo cách Ngài tạo dựng con. Xin cũng giúp con không sống theo xu hướng của thế gian mà tự đứng lên giành lấy quyền cho bản thân. Chúa ôi, con không cần phải đấu tranh cho những quyền đó, vì con nhận biết Chúa hằng ở bên con. Con trông cậy nơi Ngài vì Ngài là sức thiêng trong con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Desiringgod.org

Ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like