Ngày 18: Cầu Nguyện Cho Con Thoát Khỏi Sợ Hãi _ 30 ngày cầu nguyện cho con

1777

Sợ hãi đến với chúng ta khi ta không tin là Đức Chúa Trời có thể bảo vệ an toàn chính bản thân mình. SỢ HÃI dễ tấn công trẻ con vì không phải lúc nào chúng cũng phân biệt được điều thật với điều giả. Lời an ủi, sự bảo bọc, và tình thương có thể giúp chúng; nhưng sự cầu nguyện, nói lời Đức Chúa Trời với đức tin, và ca ngợi Đức Chúa Trời về tình yêu cùng quyền năng của Ngài sẽ giúp chúng thoát khỏi sợ hãi.

Tuy nhiên, có những lúc sợ hãi không chỉ là xúc cảm thoáng qua. Nỗi sợ có thể tóm chặt lấy trẻ mạnh mẽ và phi lý đến nỗi chẳng có lời nói hoặc hành động nào có thể loại trừ nó ra khỏi trẻ được. Gặp như vậy, tức là trẻ đang bị sợ hãi quấy rối. Và Kinh Thánh nói rõ cho chúng ra biết sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời, mà đến từ kẻ thù của linh hồn chúng ta.

Cha mẹ có uy quyền cùng quyền năng từ Chúa Giê-xu Christ để chống cự tinh thần sợ hãi thay cho con mình. Sợ hãi không có quyền trên chúng, chính chúng ta có quyền trên sợ hãi. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta uy quyền vượt trên mọi quyền năng của kẻ thù. Nếu sau khi cầu nguyện mà sợ hãi vẫn còn, hãy mời thêm hai hoặc nhiều tín hữu mạnh mẽ cùng cầu nguyện với bạn. Nơi nào có hai hoặc ba người nhóm nhau lại nhân danh Chúa, thì Ngài hiện diện giữa vòng họ. Sự sợ hãi và sự hiện diện của Chúa không thể cùng có mặt trong một nơi được.

Kinh Thánh nền tảng: “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:10)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
“Lạy Chúa, lời Ngài có phán rằng “Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.” (Thi thiên 34:4).

Con tìm cầu Ngài hôm nay, tin rằng Ngài lắng nghe con, và con cầu xin Ngài giải cứu [tên các con] khỏi bất kỳ nỗi sợ hãi nào đang đe dọa chiếm hữu con. Ngài nói với chúng con rằng “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi” (I Giăng 4:18), con xin tình yêu trọn vẹn của Ngài ngập tràn các con và cuốn trôi hết mọi sự sợ hãi cùng nghi ngờ.

Xin giúp các con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài vốn vượt xa mọi sự sợ hãi đang chiếm hữu trong tâm trí, cảm xúc, thân thể của [tên các con]. Xin cho các con nương dựa quyền năng Ngài để có được niềm tin cùng sự tin tưởng mạnh mẽ nơi Ngài.

Xin cho các con có tâm trí sáng suốt để nhận ra bất kỳ chứng cớ giả tạo nào đến từ ma quỷ nhằm hù dọa các con và biết rằng nó không có thực.

Chúa ơi, xin giúp các con không giấu giếm những sợ hãi của mình mà đem trình dâng lên cho Ngài trong lời cầu nguyện và tìm kiếm sự giải cứu. Xin Chúa kéo các con đến gần Ngài và Lời đảm bảo của Ngài đầy tâm trí các con để không có chỗ cho sự sợ hãi lớn lên trong các con. Con cảm ơn Ngài về lời hứa giải cứu chúng con khỏi mọi sự sợ hãi. Nhân danh Chúa Giê-xu, con cầu xin cho con của con là …[tên các con] được giải phóng khỏi sự sợ hãi ngay hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

✍️ [Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Bình Luận: