Home Uncategorized BÀI CA CỦA BÀ MA-RI

BÀI CA CỦA BÀ MA-RI

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 1:39-55

“Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa,  vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta?  Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm! Ma-ri bèn nói rằng:
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi,

Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.
Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước;

Bởi Đấng Toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi.
Danh Ngài là thánh,

Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.

Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép;
Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.

Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ,
Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên

Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon,
Và đuổi kẻ giàu về tay không.

Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
Và nhớ lại sự thương xót mình
Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,

Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.”

*******

Câu gốc: “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 46-47).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe những lời của bà Ê-li-sa-bét, bà Ma-ri có tâm trạng ra sao và bà đã làm gì? Hoàn cảnh của bà lúc này có điều gì đáng để lo lắng? Vì sao bà lại vui mừng? Khi gặp khó khăn, bạn làm gì để cứ giữ được sự vui mừng?

Không lâu sau khi nghe lời thiên sứ Gáp-ri-ên truyền, bà Ma-ri đã đi khoảng 100 cây số về phía Nam, từ Na-xa-rét đến vùng đồi núi xứ Giu-đê để thăm người chị họ là bà Ê-li-sa-bét, lúc đó đã mang thai được sáu tháng. Sau khi nghe lời chào mừng, và lời chúc phước của bà Ê-li-sa-bét đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì bà Ma-ri đã bật lên lời ca ngợi Chúa vì những gì Ngài làm cho bà và cho dân Y-sơ-ra-ên. Bài ca ngợi của bà Ma-ri nhấn mạnh hai điều: thứ nhất, một người có thân phận hèn mọn như bà lại được Đức Chúa Trời đoái đến và “làm việc lớn” cho mình; thứ hai, dân Y-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời tuyển chọn và yêu thương. Bà Ma-ri ca ngợi Chúa để bày tỏ sự vui mừng và lòng biết ơn của chính bà (câu 46-49), và của toàn dân Y-sơ-ra-ên (câu 50-55) vì giờ đây lời hứa cứu rỗi của Chúa đã đến lúc được thực hiện.

Nếu ở trong hoàn cảnh lúc đó của bà Ma-ri, chúng ta có cảm thấy vui mừng không? Có lẽ là không, vì lúc đó bà sắp phải chịu nhiều thử thách. Một cô gái trẻ ở tuổi mới lớn, “chưa hề nhận biết người nam nào” (Lu-ca 1:34), chưa kết hôn, mà lại mang thai! Bao nhiêu nghi ngờ, hiểu lầm, và hình phạt có thể sẽ đổ lên bà. Bà còn có thể bị từ hôn, trường hợp xấu nhất còn có thể bị bêu xấu, ném đá (Phục Truyền 22:23-24)… Thế nhưng tâm trạng của cô gái trẻ Ma-ri lúc đó không phải là sợ hãi, lo lắng, buồn rầu, mà là vui mừng đến mức phải bật lên lời ca ngợi, cảm tạ Chúa. Khi phải đương đầu với khó khăn, bà không nhìn vào hoàn cảnh khó khăn riêng của mình nhưng bà đã ngước nhìn lên sự tốt lành của Đức Chúa Trời và chương trình tốt lành của Ngài. Chỉ khi có đức tin mạnh mẽ như vậy thì bà Ma-ri mới có thể vui mừng được trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

Mùa Giáng Sinh là mùa kỷ niệm “sự vui mừng lớn cho muôn dân” (Lu-ca 2:10). Tuy nhiên, có thể có những hoàn cảnh khiến một số con cái Chúa lo âu, mất bình an, thiếu vui mừng… Xin Chúa cho chúng ta đừng nhìn vào hoàn cảnh nhưng hãy ngước nhìn lên sự tốt lành của Đức Chúa Trời và chương trình tốt lành của Ngài cho toàn thể nhân loại trong đó có chính mình, để rồi chúng ta sẽ giống như bà Ma-ri mà “…hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va… và chúc tụng danh Ngài… truyền ra sự cứu rỗi của Ngài” (Thi Thiên 96:1-2).

Bạn có đang đón nhận mùa Giáng Sinh năm nay với tất cả niềm vui trọn vẹn không?

Lạy Chúa, trong mùa Giáng Sinh này dù hoàn cảnh có ra sao, xin cho con cứ giữ được lòng vui mừng khi nhìn lên sự tốt lành của Đức Chúa Trời và chương trình tốt lành của Ngài cho cả nhân loại và cho chính con.

Nguồn:

http://blog.baihockinhthanhhangngay.com/

Bình Luận:

You may also like