Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 3: Giúp Con Biết Mình Được Yêu Thương

Ngày 3: Giúp Con Biết Mình Được Yêu Thương

by Sưu Tầm
30 đọc

Đa số chúng ta ai cũng từng có lúc cảm thấy bị khước từ, sự khước từ đem đến những tổn thương sâu xa trong tình cảm và là nguyên nhân của những phản ứng tiêu cực. Đôi khi vì bực bội, mệt mỏi, bận rộn hoặc không biết cách bày tỏ, chúng ta làm cho trẻ cảm thấy mình không được yêu thương và chấp nhận. Khi đứa trẻ cảm nhận bị khước từ thì ở đâu cũng cảm thấy bị khước từ – một cái nhìn, một lời nói vô hại, một hành động nhỏ nhặt cũng bị xem là có ý phê phán mình- trong khi trẻ cảm thấy được yêu thương và chấp nhận thì chẳng nghĩ gì cả trước cái nhìn, lời nói, hành động đó. Đứa trẻ có thể Không thực sự bị khước từ, nhưng nếu trẻ nghĩ mình bị, thì hậu quả cũng tai hại như thực sự bị vậy.

Tuy nhiên, tình yêu của Đức Chúa Trời có thể thay đổi mọi sự. Biết rằng Đức Chúa Trời yêu và chấp nhận mình sẽ thay đổi cuộc đời của chúng. Tình yêu của Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất trẻ cần hiểu được, nhưng tình thương của cha mẹ là tình yêu đầu tiên mà trẻ cảm nhận và hiểu được. Tình thương của cha mẹ là phương tiện để trẻ thực sự đón nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và hiểu được cách dễ dàng. Chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta thực sự yêu con mình theo cách Chúa muốn, và dạy chúng ta bày tỏ tình yêu đó theo cách trẻ có thể hiểu được. Nếu cảm thấy mình không có được tình thương cần thiết dành cho con, bạn hãy cầu xin Thánh Linh ban cho. (Rô-ma 5:5). Cầu nguyện cho con chúng ta sẽ không chỉ là dấu hiệu của tình yêu đối với con mà còn là phương tiện để gia tăng tình yêu đó mỗi ngày.

Kinh Thánh nền tảng: ” Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39)

Chúng ta cùng cầu nguyện
“Lạy Chúa, con cầu xin cho  [tên các con] cảm thấy được yêu thương và chấp nhận. Xin dầm thấm lòng các con trong tình yêu của Ngài ngay bây giờ và giúp các con hiểu được tình thương đó sâu rộng và trọn vẹn như thế nào. Xin cho [tên các con] cứ ở trong tình thương của Ngài và tin chắc điều đó, xin giải cứu các con khỏi mọi lời dối gạt của kẻ thù có thể đã gieo vào tâm trí khiến các con nghi ngờ tình yêu của Chúa. Xin bày tỏ tình yêu của Ngài cho các con cách thực hữu hôm nay và giúp chúng tiếp nhận tình yêu đó. Con cũng cầu xin Chúa giúp con yêu các con mình cách vô điều kiện như Chúa đã làm và giúp con bày tỏ tình yêu đó theo cách chúng có thể cảm nhận được.

Con cầu xin cho mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và chấp nhận [tên các con] và cho các con được ơn trước mặt những người khác. Với niềm tin gia tăng từng ngày rằng mình được yêu thương và chấp nhận, xin cho các con có khả năng bày tỏ tình yêu cho người khác cách dễ dàng và đúng mức. Khi các con hiểu rõ được tình yêu sâu xa của Chúa dành cho con và tiếp nhận vào lòng, xin khiến [tên các con] thành ống dẫn để tình yêu Chúa tràn qua người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

[Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like