Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 13: Sự Bảo Đảm

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 13: Sự Bảo Đảm

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa muốn bạn bảo đảm về sự cứu rỗi mình có (Hê-bơ-rơ 10:22).
Sự bảo đảm đến từ Kinh Thánh (1 Giăng 5:13).
Sự bảo đảm đến từ Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:16).

Kinh Thánh nói với bạn rằng, nếu bạn là Cơ đốc nhân, bạn sẽ

  • yêu sự công chính và ghét tội lỗi (Giăng 3:20-21)
  • yêu những Cơ đốc nhân khác (1 Giăng 3:14)
  • yêu những điều thuộc về Chúa (1 Giăng 2:3-5)
  • yêu Đức Chúa Giê-su (1 Phi-e-rơ 2:7)
  • muốn thấy những người khác được cứu (Rô-ma 10:1).

Trở thành Cơ đốc nhân không có nghĩa là bạn vô tội (1 Giăng 1:8-10). Bạn vẫn sẽ phạm tội, nhưng sự khác biệt bây giờ là bạn ghét tội lỗi và hàng ngày tìm kiếm sự tha tội của Chúa (Thi thiên 51).

Nếu những điều trên đúng với bạn, dù bạn có yếu đuối cỡ nào, thì đây chính là dấu hiệu của ân điển. Bạn được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:14).

Đức Thánh Linh làm chứng bên trong (Rô-ma 8:16)

Đức Thánh Linh thực hiện điều này bằng cách nói thẳng với chúng ta và cho chúng ta được kinh nghiệm tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta (Rô-ma 5:5).

Chính Đức Thánh Linh đã khiến chúng ta nhận ra các dấu hiệu của ân điển, và là Đấng đổ vào lòng chúng ta tình yêu của cha là Đức Chúa Trời.

Bạn có thể trở thành Cơ đốc nhân mà không cần sự bảo đảm. Nhưng Chúa muốn chúng ta có sự bảo đảm, nên hãy cầu xin điều này. Hãy chỉ thoả mãn với sự bảo đảm trọn vẹn. Đừng để Sa-tan cướp đi khỏi bạn.

Nhiều tân tín hữu đánh mất sự bảo đảm vì lỡ mất thời gian vào những thất bại của họ. Chúng ta cần biết rõ điểm yếu của mình, nếu không chúng ta sẽ không thể xứ lý chúng; nhưng quá bận tâm về chúng cũng gây hại đến sự bảo đảm. Sự bảo đảm về sự cứu rỗi phụ thuộc vào sự xưng công chính, không phải sự thánh hoá. Tức là, phụ thuộc vào những gì Chúa Giê-su làm cho chúng ta, không phải những gì chúng ta làm cho Ngài. Chúng ta được cứu bởi ân điển, không bởi việc làm, và chính ân điển đã giữ cho chúng ta luôn là Cơ đốc nhân. Nếu sự bảo đảm của bạn phụ thuộc sự cầu nguyện hoặc vâng lời bạn có tuỳ theo thời điểm, bạn sẽ giống như con lăn thuộc linh lúc lên lúc xuống. Nhưng nếu phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, sự bảo đảm sẽ luôn vững chắc.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like