Home Dưỡng Linh Chúa Không Đối Đãi Với Chúng Ta Theo Tội Lỗi Của Chúng Ta

Chúa Không Đối Đãi Với Chúng Ta Theo Tội Lỗi Của Chúng Ta

by Sưu Tầm
30 đọc

Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, đó là phận sự của con người. – (Truyền Đạo 12:13, TTHĐ)

Tại một buổi lễ tốt nghiệp trung học, người ta nghe tiếng reo mừng của một sinh viên: “Yeah. Cuối cùng mình cũng tốt nghiệp được. Thật hú hồn. Nếu rớt tốt nghiệp chắc bố mẹ giết mình mất!”

Cũng trong buổi lễ hôm ấy, một trong những sinh viên được mời phát biểu là một nữ sinh tóc đen xinh đẹp, vốn được sinh ra ở Trung Đông, em đã đứng lên nói trong những giọt nước mắt đầy xúc động: “Em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến bố mẹ nuôi của em ở Mĩ, vì đã đùm bọc, yêu thương và cho em có cơ hội được học tập ở đất nước tuyệt vời này. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của em đối với bố mẹ”.

Thật là một sự khác biệt trong động cơ của hai sinh viên này! Sinh viên thứ nhất rõ ràng đã sống và học tập trong nỗi sợ về bố mẹ mình, trong khi sinh viên thứ hai thì thật sự thấu hiểu, yêu thương và trân trọng những gì bố mẹ nuôi đã làm cho em.

Cũng vậy, chúng ta cần bảo đảm động cơ chúng ta phục vụ Chúa là đúng đắn. Quả thật, Đức Chúa Trời một Đấng đáng được tôn kính và run sợ – bởi vì Ngài là Đấng Chủ Tể với quyền năng vô hạn trên mọi thế lực và sự vật, chúng ta phải luôn ý thức về điều đó – thế nhưng, đó không nên là động cơ chúng ta phục vụ Ngài. Động cơ xuất phát từ sự sợ hãi có thể dẫn đến chủ nghĩa luật pháp, sự ức chế, tức giận, định tội, dày vò lương tâm…, vì chúng ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng với những việc làm của con người tầm thường, thấp kém như mình. “Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt” (1 Giăng 4:18).

Động cơ đúng đắn để phục vụ Chúa là tình yêu của chúng ta dành cho Ngài – trước hết là hiểu được tình yêu vô hạn Ngài dành cho chúng ta và từ đó muốn đáp lại bằng tình yêu của chúng ta đối với Ngài.

Chúa Giê-xu tuyên bố Mạng lệnh lớn nhất là yêu mến Đức Chúa Trời: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30). Sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở chúng ta: “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” (1 Giăng 4:18–19). Hành trình bước đi theo Chúa Giê-xu như một môn đồ của Ngài nên bắt đầu từ tình yêu thương.

Mỗi Cơ Đốc nhân trước hết nên được thiết lập vững chắc trong tình yêu quảng đại của Đức Chúa Trời – thể hiện qua giao ước mà Ngài lập với chúng ta bằng chính huyết của Con độc nhất của Ngài – cũng như được xây nền vững vàng trên lòng thương xót và ân điển diệu kỳ mà Ngài tuôn đổ trên chúng ta thông qua đức tin. Đó sẽ là cơ sở để chúng ta duy trì mối tương giao bền vững với Chúa, và mọi sự phục vụ của chúng ta sẽ xuất phát từ động cơ đúng đắn: để đáp lại tình yêu, lòng thương xót và ân điển Ngài dành cho chúng ta.  Xin hãy đọc Thi Thiên 103 và cầu nguyện cảm tạ Chúa vì từng điều mà Ngài làm cho chúng ta được kể ra ở đây. Đây là lý do chúng ta phục vụ Ngài!

Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!Mọi điều gì ở trong ta, Hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!

Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.

Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi,

Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi.

Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp

Để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng.

Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức.

Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.

Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ.

Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta.

Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.

Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu; Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi.

Đời loài người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội;

Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.

Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài,

Và đức công chính của Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo.

Biên tập: NLPH

Nguồn: Bill Bright

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like