Home Dưỡng Linh Chiến Thắng Sợ Hãi Để Trở Nên Phước Hạnh Cho Nhiều Người

Chiến Thắng Sợ Hãi Để Trở Nên Phước Hạnh Cho Nhiều Người

by Debbie Thủy
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/cUPBwfNsjOQ

Môi-se sợ!
Ông sợ quay lại nơi ông đã từng thất bại, từng là một kẻ phạm tội.
Ông sợ không ai tin ông và nghe ông.
Ông sợ phải làm việc mà ông không có khả năng làm, sợ nói trước vua và trước đám đông.

Ông cãi với Chúa cứ như thể Ngài không biết những điều này và Ngài đã sai rồi khi Ngài kêu gọi ông vậy. Ông nói:

-Họ không nghe và không tin con?

Ta sẽ khiến họ nghe và tin con. Ta sẽ cho con làm những dấu kỳ phép lạ. Nếu họ không tin phép lạ thứ nhất con làm Ta sẽ cho con làm phép lạ thứ hai, nếu họ vẫn không tin phép lạ thứ hai con làm, Ta sẽ cho con làm phép lạ thứ ba, thứ tư… để họ biết Ta là Đấng quyền năng đang ở cùng con..

Vừa nói Chúa vừa làm phép lạ ngay trong tay Môi-se.
Vậy mà ông vẫn sợ. Hết sợ con người giờ ông sợ chính mình. Sợ những yếu kém của bản thân, sợ thất bại.

-Ôi con không phải là người có khả năng ăn nói, trước kia và bây giờ vẫn vậy, con chỉ là một người nói năng lọng cọng, miệng lưỡi líu quíu.

Ông dựa vào những kinh nghiệm của ” trước kia” và “bây giờ ” để tự suy ra tương lai của mình.

Ông quên rằng Chúa là Đấng tạo ra ông và duy mình Ngài cầm quyền trên tương lai của ông. Chúa kiên nhẫn hỏi ông:

-Môi-se! Ai ban cho loài người khả năng ăn nói? Ai làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mù? Há chẳng phải Ta là Chúa hay sao? Bây giờ hãy đi Ta sẽ ở cùng con và dạy con những lời phải nói.

Nhưng sự sợ hãi vẫn bao trùm lấy ông, những kinh nghiệm trong quá khứ cứ trói chặt tâm trí ông, khiến ông không thể tin vào lời hứa của Chúa. Ông không tin rằng Chúa ở cùng ông và Ngài đủ quyền năng để dạy ông biết cần phải nói gì. Tấm lòng chai lì, cứng cỏi không chịu đổi mới suy nghĩ dẫn ông đến bất tuân sự kêu gọi của Chúa. Ông ương bướng nói:

-Lạy Chúa xin Ngài sai người khác đi…

Chúa nổi giận cùng ông…

Bao nhiêu lần Chúa đến và kêu gọi bạn? Bao nhiêu lần bạn lần lữa với tiếng gọi của Chúa. Bạn để cho sự sợ hãi như những tảng đá lớn ngăn cản kế hoạch toàn hảo của Ngài trên cuộc đời bạn. Bạn nói cuộc đời bạn đã được biến đổi, mọi sự cũ đã qua rồi, mọi sự đã trở nên mới nhưng bạn vẫn cứ ôm chặt lấy quá khứ của mình, cứ tôn thờ nó.

Chúa gọi bạn, điều đó đồng nghĩa rằng Ngài ở cùng bạn, Ngài làm cùng bạn. Bạn chỉ cần hợp tác với Ngài còn phần còn lại thuộc về Ngài. Ngài sẽ hoàn thành công việc của Ngài qua bạn. Ngài sẽ dạy bạn, hướng dẫn bạn theo cách của Ngài như chính Ngài đang làm vậy. Quyền năng của Ngài sẽ khai phóng qua bạn.

Vậy, Chúa bảo gì hãy làm theo, đừng khôn hơn Chúa, đừng biện luận với Ngài. Nhưng hãy Đầu Phục Ngài để kế hoạch toàn hảo của Chúa được trọn vẹn qua bạn vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn.

Và bạn sẽ trở thành phước hạnh cho gia đình, cộng đồng, đất nước và tận đầu cùng đất bởi sự kính sợ và đầu phục Chúa của mình. Amen!

Xuất Ê-díp-tô-ký chương 4

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like