Home Chuyên Đề 3 Cách Đáng Kinh Ngạc Tôi Có Thể Làm Được Mọi Sự Nhờ Đấng Ban Thêm Sức Cho Tôi

3 Cách Đáng Kinh Ngạc Tôi Có Thể Làm Được Mọi Sự Nhờ Đấng Ban Thêm Sức Cho Tôi

by Crosswalk.com
30 đọc

Tôi thừa nhận rằng tôi là một trong hàng triệu Cơ đốc nhân thường xuyên đọc thuộc lòng Phi-líp 4:13. Làm sao bạn có thể không yêu thích câu nâng đỡ, khuấy động tâm hồn, lời hứa cho thế giới này được?

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Nhưng thực sự có nhiều sự khích lệ trong câu này hơn là bạn nghĩ. Bạn thấy đó, Phao-lô viết những lời này trong khi đang đối diện với một số thử thách tồi tệ nhất trong cuộc đời của ông. Mặc dù có sự đe dọa về sự đau đớn và cái chết, ông nhận ra rằng Chúa ban cho chúng ta sức lực trong những cách vượt trội hơn cả những thời điểm tốt đẹp và những lúc mọi thứ đều ổn. Sức mạnh của Đấng Christ đến đúng ngay vào chỗ hỗn loạn và đau đớn của chúng ta.

Và chúng ta thực sự có thể làm được “mọi sự.” Dưới đây là 3 cách đáng ngạc nhiên này xảy ra:

 

  1. Qua Những Thử Thách

Khi chúng ta nghĩ về chiến thắng, chúng ta thường hình dung những nhà vô địch với các danh hiệu hoặc huy chương. Chúng ta nghĩ đến ánh đèn sân khấu, độ phủ sóng truyền hình và danh tiếng. Chúng ta nghĩ về các cuộc diễu hành và sự ca tụng.

Nhưng chiến thắng thực sự thường xảy ra khi ở ngoài đám đông.

Trong Đấng Christ, chúng ta chắc chắn sẽ thấy những thời điểm vui vẻ, giống như bất kỳ ai khác. Nhưng điều thực sự khiến chúng ta tách ra như các môn đồ của Chúa Giê-xu là chúng ta có thể tìm thấy chiến thắng trong những thử thách khó khăn nhất. Gia-cơ biết loại tranh chiến đó rất rõ, nhưng ông có thể thành thật nói:

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:2-4)

Đấng Christ ban cho chúng ta sức lực không chỉ chịu được những thời điểm khó khăn, mà còn để chúng ta tăng trưởng qua chúng nữa. Không có nghĩa là chúng ta chỉ lết qua nỗi đau; mà có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được đức tin hy vọng của mình ngay trước những cuộc chiến. Chúa trang bị chúng ta với bộ giáp chúng ta cần để đứng vững.

“Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” (Ê-phê-sô 6:13)

Đó là loại sức lực mà Chúa Giê-xu ban cho.

  1. Qua Sự Thỏa Lòng

Nếu có một cuộc chiến diễn ra trong con người chúng ta, thì đó là cuộc chiến liên tục để có được sự thỏa lòng. Thất vọng, thất bại và sự chậm trễ liên tục dồn dập vào chúng ta. Ở ngoài Đấng Christ, chúng ta sẽ đi một cách vội vàng và vấp ngã theo cách của mình trong sự cay đắng và sự cho phép. Sau tất cả, thế gian này nói với chúng ta rằng chúng ta “xứng đáng được hạnh phúc,” và chúng ta dễ dàng có lối suy nghĩ đó.

Nhưng trong Đấng Christ, chúng ta rời mắt mình khỏi những thứ mà chúng ta không có, những sự thất vọng bao quanh chúng ta, và chúng ta đặt chúng vào nơi mà chúng cần được đặt. Những lời của Phao-lô từ nhà tù cho thấy lẽ thật thuộc linh này trong hành động:

“Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.” (Phi-líp 4:12)

Làm thế nào để chúng ta có thể có được loại thỏa lòng này? Bằng cách xoay sự chú ý của chúng ta khỏi những gì chúng ta suy nghĩ chúng ta cần sang điều duy nhất thực sự quan trọng:

“Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:32-33)

Sau tất cả, sự hy vọng của chúng ta không phải trong những gì chúng ta có hoặc không có ở trên đất này. Nhưng sự hy vọng của chúng ta là ở trong Đấng Christ:

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.” (I Ti-mô-thê 6:6-7)

Chúa Giê-xu ban cho chúng ta năng lực để trông thấy xa hơn những hoàn cảnh hiện tại của mình và để tin cậy Ngài chu cấp mọi thứ thực sự chúng ta cần.

  1. Qua Sự Đắc Thắng của Ngài

Tuy nhiên, chiến thắng vĩ đại nhất của chúng ta không phải thực sự là của chúng ta. Chúng ta có thể đối diện với mọi hoàn cảnh và thỏa lòng không dựa vào những gì xảy ra bởi vì một thực tế quan trọng là:

“Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 15:57)

Chúa Giê-xu đã chết thế cho chúng ta và đã sống lại là một Đấng Đắc Thắng thực sự, và tất cả những gì Ngài đã làm đều là để ích lợi cho chúng ta. Chúng ta không làm được gì trong đó, nhưng chúng ta được đảm bảo rất nhiều điều.

Sự bình an:

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Sự sống:

“Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.” (I Phi-e-rơ 3:18)

Một khởi đầu mới:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Ngài đã đắc thắng, và chúng ta được chia phần thưởng. Vậy, đó là cách chúng ta có thể thực sự làm được mọi sự nhờ Đấng Christ.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Biblestudytools.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like