Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Dùng Hoạn Nạn Của Bạn Để Chuẩn Bị Bạn Cho Những Việc Lớn Và Khó

Đức Chúa Trời Dùng Hoạn Nạn Của Bạn Để Chuẩn Bị Bạn Cho Những Việc Lớn Và Khó

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong khi bạn là một thiếu nữ độc thân trong sạch và bị vu cáo đàm tiếu là phóng đãng, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị để bạn trở thành một người nữ đồng trinh phước hạnh đến không tưởng tượng nổi – chuyện Ma-ri (Lu-ca 1:35)
🍃 Trong khi bạn đang sống đói khát, xa quê hương, mất cả chồng con, chỉ còn lại một đứa con dâu ngoại quốc, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị bạn để trở thành tổ phụ của một vị vua. (Ru-tơ 1–4)
💌Trong khi bạn bị bắt giam nơi ngục tối, Đức Chúa Trời đang dùng điều đó để Tin Lành được tấn tới giữa vòng các lính canh, đồng thời làm những anh chị em bên ngoài thêm dạn dĩ. – chuyện Phao-lô và Si-la (Phi-líp 1:12–14)
🍃 Trong khi bạn đang đau đớn vì một cái gai đâm vào mình, và Đức Chúa Trời đang sử dụng quyền năng của Đấng Christ thêm đẹp đẽ trong sự yếu đuối của chúng ta.
(2 Cô-rinh-tô 12:8) “Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ nầy, một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi; một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.”
💌 Trong khi bạn đang đau buồn than khóc vì một người anh em vừa qua đời mà Chúa Jêsus đã có thể chữa lành, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị để vinh hiển Ngài được bày tỏ. – chuyện La-xa-rơ (Giăng 11)
🍃 Trong khi bạn bị bán làm nô lệ, bị cáo buộc oan ức tội lạm dụng tình dục, và bị bỏ quên trong ngục tù, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị để bạn cai trị cả một đất nước – chuyện Giô-sép (Sáng thế 37-50)
💌 Trong khi bạn đang bối rối tự hỏi tại sao một người thân yêu của mình vô tín quá lâu, và rồi nhận ra Đức Chúa Trời đang chuẩn bị để bày tỏ sự nhẫn nhục của Ngài và biến đổi một kẻ bắt bớ trở thành một nhà truyền giáo mạnh mẽ quyền năng.
(1 Ti-mô-thê 1:12-16) “Ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài; 13dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, xấc láo. Nhưng ta đã nhận ơn thương xót, vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín…Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót là để Đấng Christ Jêsus tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta, là tội nhân hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời. ”
💌 Ba nền tảng giúp chúng ta có thể trông cậy vào điều này là:
1-Tình yêu của Đức Chúa Trời
2-Sự tể trị của Đức Chúa Trời
3-Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời
Vì thế, bất kể điều gì chúng ta đã đối mặt trong năm qua và sẽ đối mặt sắp tới, Đức Chúa Trời đang làm cả 10,000 điều trong đời mà chúng ta không thể nhìn thấy. Hãy trông cậy nơi Ngài. Hãy yêu mến và giao phó cuộc đời trọn vẹn trong tay Ngài. Vì mọi sự đều hiệp lại để làm ích cho chúng ta, là những người yêu mến Đức Chúa Trời.

(Nguồn: DesiringGod) Dịch và biên tập: Girls for God

 

Bình Luận:

You may also like