Home Thanh Thiếu Niên Cơ Đốc Hẹn Hò Thánh – Bài 20 : Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về độc thân

Hẹn Hò Thánh – Bài 20 : Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về độc thân

by AdrianChua
30 đọc

Chúng ta có nên chịu đựng tình trạng độc thân như những thử thách cần thiết khác trong đời sống Cơ đốc nhân hay không? Chúng ta có nên xem độc thân giống như việc chịu khổ không? Sự độc thân của chúng ta là một món quà hay một nỗi buồn? Có lẽ đây là một vài trong số rất nhiều câu hỏi mà những người độc thân vật lộn cách âm thầm trong cuộc sống cá nhân

Ma-thi-ơ 19:10-12“Môn-đồ thưa rằng: Nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là hơn! Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên-đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.”

“Hoạn” trong bối cảnh này có nghĩa là những người vẫn độc thân và vẫn chưa lập gia đình. Cuộc sống độc thân là một sự kêu gọi đặc biệt từ Đức Chúa Trời, và nó được trao cho một số người trở thành độc thân. Chưa kết hôn không phải là một thất bại hoặc một dấu hiệu thất bại.

Chúa Giê-xu đã mô tả ba tầng lớp của hoạn – những người bẩm sinh, những người bị hoạn bởi người khác, và những người đã tự làm nên hoạn vì lợi ích của vương quốc thiên đàng

“Hoạn từ khi sinh ra”

Do hoàn cảnh và những lý do khiến không thể hoặc không kết hôn được như như bị bất lực về tình dục, có vấn đề thần kinh, tàn tật về thể chất, v.v..

Hoạn vì tay người ta

Có thể là do tai nạn, chấn thương thời thơ ấu, giáo dục sai (I Ti-mô-thê 4: 1-3)

“Tự mình làm nên hoạn”

Bởi tự chọn vì cớ lợi ích của vương quốc của Đức Chúa Trời. Như trong thế giới cổ đại, thái giám là một trong những người từ bỏ hoạt động tình dục (hoặc từ một khiếm khuyết bẩm sinh hoặc là một kết quả cắt bỏ khỏi cơ thể) vì lòng tận tụy và trung thành với nhà vua. Bởi thái giám không thể có con hoặc làm nên một dòng dõi của riêng mình, lòng trung thành của ông có thể được tin cậy hơn để phục vụ các vị vua. Tương tự như vậy, nếu không có vợ hoặc gia đình, thì những người hoạn thuộc linh cũng có thêm thời gian để phục vụ vua hoàn toàn tận tụy.

Nếu bạn rơi vào phân loại này, và bạn chấp nhận sự cô đơn và mang lấy nó. Bạn chấp nhận hoàn cảnh hoàn toàn và không chống lại hoặc bực bội trong lòng, không liên tục chiến đấu chống lại cuộc sống đơn độc và cảm thấy bị kích động. Bạn tin tưởng hoàn toàn vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời và biết rằng Ngài có điều tốt đẹp nhất dành cho chúng ta.

Một điều đáng chú ý là khi Phao-lô hay Chúa Giê-xu nói về sự độc thân như một món quà, họ không đề cập đến một khả năng đặc biệt để được độc thân thỏa lòng, không có bất kỳ sự ham muốn tình dục nào hay cần phải yêu hay được ai đó yêu. Thay vào đó, họ đang nói về trạng thái độc thân. Miễn là bạn coi nó là một món quà từ Thiên Chúa; cũng giống như hôn nhân là món quà của Đức Chúa Trời nếu bạn nên nhận lấy nó. Chúng ta nên chấp nhận hoàn cảnh của chúng ta trong cuộc sống, cho dù đó là độc thân hay hôn nhân, như một món quà ân điển của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.

Chúng ta phải chống lại suy nghĩ rằng độc thân là điều tốt lành thứ hai. Hôn nhân là điều tốt, nhưng độc thân cũng tốt.

 

Dịch: Mymy

Nguồn: Adrian Chua

Bình Luận:

You may also like