Home Dưỡng Linh Vượt Qua Cuộc Chiến Nội Tâm

Vượt Qua Cuộc Chiến Nội Tâm

by Debbie Thủy
30 đọc

Tôi tranh chiến, vật lộn với chính tôi với những điều tôi gớm ghét. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ cứ dính dấp theo tôi, tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn.. Tôi nỗ lực cố gắng để thoát ra mà không thể, bởi tôi đã bị bán cho tội lỗi, tôi thuộc về tội lỗi. Tội lỗi sống trong tôi, kiểm soát, cai trị, chiếm hữu tôi. Khốn khổ cho tôi, ai có thể cứu tôi khỏi sự sỉ nhục và sự chết của tội lỗi?

Khi mọi cố gắng bằng sức mình dường như vô vọng, mọi nỗ lực đều thất bại thì Chúa Giê-Xu đã đến chuộc tôi ra khỏi luật của sự tội và sự chết.

Tôi dâng cuộc đời mình lên Chúa, mời Ngài ngự trị trong tôi. Ngài hoán đổi cho tôi, nhận lấy tội lỗi và sự chết của tôi và trao cho tôi sự công chính, vui mừng, bình an nơi Ngài. Từ đó, tôi không còn phải chịu một sự đoán phạt nào nữa.

Trước tội lỗi sống trong tôi nhưng nay Chúa Giê Xu sống trong tôi. Trước xác thịt dẫn dắt tôi nhưng nay Đức Thánh Linh vận hành trong tôi. Ngài giúp tôi làm chết công việc của xác thịt và sống lại đời sống mới trong Ngài. Ngài đổ tình yêu của Đức Chúa Trời vào lòng tôi, cảm động tôi vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Ngài. Ngài cầu thay cho tôi và khai phóng quyền năng của Ngài qua tôi. Tôi không còn là kẻ thù nghịch với Ngài nữa nhưng là con yêu dấu của Ngài. Không còn sống theo xác thịt và chú tâm vào những công việc của xác thịt nữa nhưng sống theo Thánh Linh và tìm kiếm những điều Thánh Linh ưa thích. Tôi không còn bất an, sợ hãi như những ngày làm nô lệ của tội lỗi nữa nhưng được vui mừng, bình an được hưởng quyền thừa kế với Cha tôi trong sự chịu khổ cũng như trong cả sự vinh quang. Sự chịu khổ hiện tại không thể so sánh được với những vinh quang đang đến.

Cảm tạ Chúa vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giê Xu đã giải phóng tôi khỏi luật của sự tội và sự chết. Tôi đã được tự do hoàn toàn.

Chúa ơi! Ngài muốn con làm gì hôm nay? Con yếu kém, ít năng lực và dễ phạm tội, nhưng con sẽ hạ cái tôi của con xuống và mời Ngài ngự trị, chiếm hữu ngai lòng con. Xin Đức Thánh Linh đổ đầy con, hướng dẫn con để con làm được điều Ngài muốn con làm, đó là làm những việc như Ngài và lớn hơn nữa, bởi Ngài sống trong con.

Tạ ơn Cha! (Rô-ma 7, 8)

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like