Home Chuyên Đề Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sách Sáng Thế Ký – Phần 13: Thực Vật Có Phải Là Vật Sống Không?

Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sách Sáng Thế Ký – Phần 13: Thực Vật Có Phải Là Vật Sống Không?

by The Truth In Genesis
30 đọc

Kinh Thánh nói không có sự chết trước khi A-đam phạm tội. Con người đã mang sự chết vào trong thế gian và những người như Hugh Ross thì sẽ nói rằng “này, không phải A-đam ăn thực vật sao, vậy thì sao lại nói thực vật không chết?

Vâng, hãy lấy giả thuyết rằng thực vật là vật sống nhé, được rồi. Hãy nhìn vào Sáng-thế ký 1:11: Đức Chúa Trời phán đất phải sanh cây cỏ, thảo mộc, cây ăn quả  và đất đã sinh cây cỏ, thảo mộc, cùng cây ăn quả vào ngày thứ ba. Thực vật được tạo ra vào ngày thứ ba, mặt trời được tạo ra vào ngày thứ tư, câu 14. Vậy các loài thực vật có phải là vật sống không? Câu 20: Mọi sinh vật chuyển động và có sự sống đã được tạo ra vào ngày thứ năm. Đợi một chút nào, Ngài vừa nói với chúng ta vào ngày thứ ba Ngài đã làm nên cỏ, cây cối, cây ăn quả rồi Ngài tạo ra các sinh vật chuyển động và có sự sống vào ngày thứ năm là ngụ ý nói rằng thực vật không có sự sống sao? Nếu những thứ có sự sống được tạo ra vào ngày thứ năm thì có lẽ thực vật không có sự sống theo nghĩa Kinh Thánh. Sinh vật sống được dựng nên vào ngày thứ năm. Sáng-thế ký 1:24: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, các vật sống được tạo dựng vào ngày thứ năm và thứ sáu một cách rõ ràng.

Sáng-thế ký 1:29: Đức Chúa Trời phán ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột và các loài cây sanh quả có hột giống; các loài thú đồng sẽ được ăn mọi thứ cỏ xanh. Ngài phán phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn. Theo như tôi thấy thì có một sự khác biệt ở đây, những thứ cỏ xanh, thảo mộc và rau quả không có sự sống bởi vì những sinh vật sống được ăn chúng. Ca-in dâng thổ sản từ đất, A-bên dâng chiên đầu lòng trong bầy mình và Chúa đã không coi trọng những thứ trái cây ra từ đất, chúng không có sự sống bên trong. Bạn không thể lấy huyết từ củ cải, đó là một cách giải thích. Của dâng đòi hỏi phải có sự sống, bạn phải có sự sống trong huyết và sự chết để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Không có sự đổ huyết, không có sự tha tội.

Sáng-thế ký 6: Đức Chúa Trời phán ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời. Mọi loài xác thịt có sanh khí sẽ đi vào tàu, chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, v.v … Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, một lần nữa, có một sự khác biệt ở đây. Những sinh vật sống trong tàu và thức ăn rõ ràng là thực vật. Tôi nghĩ có sự khác biệt. Những loài thú đồng, súc vật, loài côn trùng, những loài chim có hơi thở của sự sống. Kinh Thánh gọi là sinh khí ở các loài động vật. Đối với mọi loài xác thịt không cùng loại, trong đó có con người, các loài thú, những loài chim; có những loài xác thịt khác nhau.

Ngài phán trong Sáng-thế ký 9: Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh; trong Sáng-thế ký 9, Ngài phán bây giờ các ngươi có thể ăn những vật sống và chuyển động trong khi trước đây chỉ có thể ăn các loại thực vật mà thôi; một lần nữa, tôi thấy sự khác biệt giữa các loài sống. Thực vật sống không “sống” theo nghĩa Kinh Thánh. Sự sống của các loài xác thịt là trong huyết, Lê-vi ký 17:11 nói cho chúng ta biết rằng sanh mạng của xác thịt ở trong huyết. Ngài phán trong Lê-vi ký 17: Các ngươi không được ăn thịt thú chết. Chẳng phải chúng ta thường chờ đợi để ăn các loại quả hạch hay trái cây sau khi chúng rụng hay được hái từ trên cây xuống sao? Đó có phải là vi phạm rồi không? Nếu chúng là vật sống, thì sau khi chúng chết và rụng khỏi cây mà bạn ăn chúng, bạn sẽ gặp vấn đề. Ngay sau khi bạn hái chúng ra khỏi cây thì chúng đã chết, thật ra bạn phải ăn chúng khi chúng còn ở trên cây. Trèo lên cây cố gắng ăn được trái táo mà không để bị ngã, như bạn biết đấy, không dễ chút nào. Nếu không làm vậy thì bạn sẽ vi phạm câu Kinh Thánh này.

Kinh thánh nói về cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Các trái của nó có thể cho bạn sự sống nhưng bản thân trái cây đó, tôi không nghĩ là nó đang sống. Kinh Thánh nói lá cây tàn phai, chúng khô héo dần, Kinh Thánh nói chúng khô héo, chứ không bao giờ nói chúng chết. Ê-sai 19: sậy lau đều chết héo. Ê-sai 40: cỏ khô hoa rụng. Xuyên suốt Kinh Thánh bạn thấy lá cây bị khô héo và tàn phai. Chúng không có sự sống bởi vì chúng không có hơi thở, chúng không có máu, chúng không có linh hồn, chúng không phải là vật sống. Một chiếc xe hơi có thể bị chết máy nhưng nó không phải là vật sống,  từ “chết” chỉ là một từ mà chúng ta sử dụng trong trường hợp máy móc không hoạt động nữa. Một chiếc máy tính cũng có thể chết, mỗi lần như vậy nó sẽ hiện lên cái “màn hình xanh chết chóc” (còn gọi là Dump hoặc là  Blue Screen of Death), bạn sẽ nhận ra điều đó mỗi khi máy tính chết. Còn gì nữa? Gió có thể tan biến đi (trong tiếng Anh là die down – có từ chết ở đây), giấc mơ cũng vậy nhưng không cái nào trong số đó là vật sống, đó chỉ là một kiểu biểu đạt mà thôi. Thực vật là một nguồn thực phẩm phức tạp, có thể tự tái tạo. Nó không có huyết, không có hơi thở, không có linh hồn, chúng không phải là vật sống theo như Kinh Thánh. Cho nên khi A-đam ăn trái cây trong vườn, ông ấy đã không sát sinh. A-đam mang sự chết vào trong thế gian và sự chết không tính đến đời sống của thực vật.

Dịch: Eunice

Nguồn: The Truth In Genesis

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like