Home Dưỡng Linh Có Nên Yêu Tội Nhân Và Ghét Tội Lỗi?

Có Nên Yêu Tội Nhân Và Ghét Tội Lỗi?

by Sưu Tầm
30 đọc

Nhiều Cơ đốc nhân ngày nay vẫn thường nói rằng: “Đức Chúa Trời yêu tội nhân nhưng lại ghét tội lỗi”. Câu nói này không được tìm thấy trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, ý tưởng tương tự lại được tìm thấy trong Giu-đe 1:22-23 (BHĐ) – “Hãy thương xót một số người hay nghi ngờ, hãy giải cứu một số người khác, kéo họ ra khỏi lửa; còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn sợ hãi, ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô uế”. Theo như câu Kinh Thánh này, đặc điểm của Phúc Âm đó là lòng thương xót đối với tội nhân và sự khinh ghét lành mạnh đối với tội lỗi và ảnh hưởng của tội lỗi.

Chúng ta cần bày tỏ lòng yêu thương với tội nhân, là những người Chúa Giê-xu đã chịu chết cho và bản thân cũng phải “giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian” như được nhắc đến trong Gia-cơ 1:27 (BHĐ). Bên cạnh đó, ta cần tự thấy mình đều là những con người bất toàn. Đó cũng là sự khác biệt giữa con người và Chúa khi yêu ghét. Ngay cả trong cộng đồng Cơ đốc, chúng ta cũng chẳng thể yêu hoặc ghét ai hoàn toàn. Nhưng Chúa lại có thể thực hiện cả hai điều đó một cách trọn vẹn. Đức Chúa Trời có thể ghét mà không phạm tội. Chính vì vậy, Ngài có thể ghét tội lỗi và kẻ phạm tội một cách trọn vẹn và thánh mà vẫn yêu thương, tha thứ tội nhân khi người đó ăn năn tội và tin nhận Ngài như được chép trong II Phi-e-rơ 3:9 (BHĐ)“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn”.

Kinh Thánh nói một cách rõ rằng Chúa là tình yêu thương. I Giăng 4:8-9 (BHĐ) chép rằng: “Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống”. Đây là một điều huyền nhiệm nhưng cũng là sự thật rằng Chúa có thể yêu ai đó một cách trọn vẹn và ghét trọn vẹn cùng một lúc. Nghĩa là Ngài có thể yêu một người bởi người đó là tạo vật của Ngài và Ngài đồng ý cứu chuộc họ, cũng như Chúa ghét người đó vì sự vô tín và đời sống tội lỗi của họ. Chúng ta là những con người bất toàn nên không thể làm như Chúa; chính vì vậy mà ta cần phải tự nhắc bản thân rằng: “Hãy yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi”.

Làm thế nào để ta có thể làm được như vậy?

Chúng ta ghét tội lỗi bằng cách nhận ra điều gì là tội, cự tuyệt việc dự phần hay là chỉ trích người khác vì tội lỗi họ phạm phải. Chúng ta cần ghét tội lỗi chứ không phải ngụy biện, thỏa hiệp hay nhắm mắt làm ngơ.

I Phi-e-rơ 2:17 (BHĐ) có chép: “Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tông trọng vua”.

I Ti-mô-thê 2:1 (BHĐ) chép rằng: “Vậy, trước hết ra khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người”.

Chúng ta yêu tội nhân bằng cách bày tỏ sự tôn trọng đối với họ, cầu nguyện cho họ và trở thành chứng nhân để họ nhận biết Đấng Christ. Ấy cũng là yêu thương chân thật khi chúng ta cư xử tôn trọng và đối xử tốt với một người mặc dù không chấp nhận cách sống và những lựa cọn tội lỗi của người đó.

Và đó cũng chẳng phải là hành động yêu thương khi ta để một người bị mắc kẹt trong tội lỗi. Việc nói cho người khác biết rằng họ đang phạm tội không phải là hành động thù ghét. Thực tế là vậy. Tội lỗi dẫn người ta đến sự chết. Gia-cơ 1:15 (BHĐ) có chép: “Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết”. Chúng ta yêu tội nhân bằng cách nói sự thật trong tình yêu thương. Ê-phê-sô 4:15 (BHĐ) chép rằng: “Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu”. Chúng ta ghét tội lỗi bằng cách khước từ việc ngó lơ và thỏa hiệp với tội lỗi.

Bạn có đang yêu/ghét ai không? Mục đích yêu/ghét của bạn là gì trên họ? Bạn sẽ hành động như thế nào để có thể yêu/ghét một người vì ích lợi của người đó? Bạn có hay ngó lơ khi thấy người thân của mình phạm tội hay không?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Chúa ôi, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài chọn yêu thương và cứu con. Khi con còn là tội nhân, Chúa Giê-xu vì con mà chịu chết. Ngài là Đấng có thể yêu một người trọn vẹn nhưng vẫn ghét tội lỗi của người đó một cách tuyệt đối. Và Ngài yêu ghét ai đó thì cũng là vì ích lợi của họ. Xin Chúa giúp con nhìn người khác qua đôi mắt yêu thương của Ngài để con có thể đối đãi họ bằng sự tôn trọng. Xin cũng giúp con cũng chẳng thỏa hiệp hay ngó lơ trước tội lỗi mà chẳng chỉ ra và lại coi đó như cách mà con thương họ. Xin giúp con cứng rắn yêu thương người khác một cách chân thật như cách Chúa yêu thương.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen”!

Biên dịch: H.U

Nguồn: Gotquestions.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like