Home Chuyên Đề Hẹn Hò Thánh – Bài 5: Phá Hủy Đức Tin Của Chúng Ta Nơi Đấng Christ

Hẹn Hò Thánh – Bài 5: Phá Hủy Đức Tin Của Chúng Ta Nơi Đấng Christ

by AdrianChua
30 đọc

Sự kết hiệp không tin kính chắc chắn sẽ kéo chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời! Đây là điểm chính của những lời cảnh báo trong Cựu Ước về việc kết hôn với người ngoại, vì họ sẽ hướng lòng chúng ta ra khỏi lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Phục Truyền Luật Lệ 7:3-4 “Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng.”

Đức Chúa Trời đã nói với dân Y-sơ-ra-ên và con cái của họ về việc không kết hôn với những người thờ các thần khác bởi vì những dân tộc này sẽ dụ dỗ họ vào sự thờ hình tượng. Điều cấm đoán này không chống lại việc kết hôn giữa các dân tộc khác nhau, mà là chống lại việc kết hôn của dân Y-sơ-ra-ên với những người thuộc các nhóm, bộ tộc và các quốc gia khác. Tức là, Kinh Thánh cấm đoán hôn nhân giữa những người tin vào Đấng Christ, Đấng Mê-si, và những người không tin Ngài. Trong Tân Ước, Phao-lô dạy dỗ các tín hữu hãy chỉ kết hôn “theo ý Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:39).

Vì vậy, không nên có những thứ như “Hẹn Hò Để Truyền Giáo”. Hẹn hò không bao giờ nên là cái nền cho truyền giáo. Nhiều tín đồ lý lẽ rằng họ sẽ dẫn dắt người ngoại đến với Chúa, nhưng rất ít khi thành công. Khi chúng ta thỏa hiệp nguyên tắc của Đức Chúa Trời để chiến thắng thế gian, thay vào đó thế giới lại thắng chúng ta.

Hãy học lấy bài học quan trọng này từ vua Sa-lô-môn:

 I Các Vua 3:3-5 “Sa-lô-môn kính mến Đức Giê-hô-va, và đi theo các luật lệ của Đa-vít, cha mình; song người dâng của lễ và xông hương tại trên nơi cao. Vua đi đến Ga-ba-ôn đặng dâng của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất; trên bàn thờ đó Sa-lô-môn dâng một ngàn con sinh làm của lễ thiêu. Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi.”

Ở đây, Kinh Thánh nói rõ rằng Sa-lô-môn yêu mến Chúa và dâng hàng ngàn của lễ lên Ngài để thể hiện và bày tỏ tình yêu thương của ông dành cho Chúa. Ông đã được gặp Đức Chúa Trời theo một cách rất thực tế, thân mật và nhận được sự ban cho của Chúa đó là trở thành người thông thái nhất từng bước đi trên trái đất này ngoài Đấng Christ của chúng ta.

I Các Vua 9:1-2 “Khi Sa-lô-môn đã cất xong nhà của Đức Giê-hô-va, cung điện và mọi sự người muốn cất, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người lần thứ nhì, y như Ngài đã hiện ra cùng người tại Ga-ba-ôn.”

 Ồ, Chúa không chỉ xuất hiện với Sa-lô-môn một lần mà những hai lần. Bao nhiêu người trong chúng ta được đặc ân có mối quan hệ sâu sắc và mật thiết với Đức Chúa Trời như vậy?

I Các Vua 11:1-4  “Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại; tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Sa-lô-môn trìu mến những người nữ ấy. Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người.”

Sa-lô-môn mong muốn sự lãng mạn và thỏa mãn dục vọng nhiều hơn mong muốn Chúa. Đối với tất cả sự khôn ngoan của mình, ông đã bị lôi cuốn bởi sức mạnh của tình yêu lãng mạn và dục vọng. Đáng buồn thay, cuối cùng ông đã quay lưng với Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông sự khôn ngoan chưa từng có chỉ vì ông không toàn tâm với các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã ban cho các vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên.

 Phục Truyền Luật Lệ 17:15 “thì khá lập một vua lên cai trị ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn; phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi; chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi.”

Có thể ông nghĩ mình sẽ là ngoại lệ, rằng trong sự khôn ngoan của mình, ông sẽ có thể khiến những người vợ ngoại giáo thờ phượng Đức Chúa Trời chân chính. Nê-hê-mi, khi quở trách những người Y-sơ-ra-ên trong việc kết hôn nhân với các dân tộc khác, đã nhắc nhở họ về điểm yếu đã khiến Sa-lô-môn phạm tội.

Nê-hê-mi 13:25-26 “Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề, mà rằng: Các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi! Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người; người được Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên: dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội!”

Nếu một trong những vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên đã thua trong việc ảnh hưởng đến những người không tin Chúa, thì những người khác cũng có thể sẽ như vậy. Khuynh hướng tội lỗi phải bị phát hiện ra và xử lý nhanh chóng; nếu không, nó sẽ áp đảo và mang chúng ta đến sự hủy diệt!

Nguyện Chúa ban phước cho bạn,

 

Tác giả: Adrian Chua

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Ảnh: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like