Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Được Ứng Nghiệm Bởi Israel – Phần 2 và hết

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Được Ứng Nghiệm Bởi Israel – Phần 2 và hết

by 100prophecies.org
30 đọc

 5.    Dân Y-Sơ-Ra-Ên Sẽ Không Bao Giờ Hoàn Toàn Bị Tiêu Diệt

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Lê-vi Ký 26:44
Lời Tiên Tri Được Viết: Khoảng năm 1400 trước Công Nguyên
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Xuyên suốt lịch sử

Trong Lê-vi Ký 26:44, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để cho dân Y-sơ-ra-ên bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vào thời cổ đại, 10 trong số 12 chi phái của Y-sơ-ra-ên đã bị tiêu diệt bởi người A-si-ri. Và người Ba-by-lôn sau đó đã bức hại những gì còn lại của người Y-sơ-ra-ên. Nhưng, thay vì đồng hóa hoặc hư mất, một số người cuối cùng đã hồi hương và phục hồi lối sống của riêng họ.

Sự hồi phục đã rất trọn vẹn, đủ để Giê-ru-sa-lem được phục hồi trở thành trung tâm của đời sống Do Thái. Và những môn đồ của Chúa Giê-xu đã có thể bắt đầu một tiến trình tại Giê-ru-sa-lem mà nhờ đó niềm tin Cơ Đốc được rao giảng khắp thế giới.

Lê-vi Ký 26:44 Dẫu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của họ.”

6.    Đức Chúa Trời Hứa Sẽ Phục Hồi Người Do Thái

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ê-sai 27:12-13
Lời Tiên Tri Được Viết: Vào khoảng năm 701-681 trước Công Nguyên
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Khoảng 2600 năm trước

Trong Ê-sai 27:12-13, lời tiên tri nói rằng những người Do Thái lưu vong sẽ trở về quê hương của họ. Trong thời đại Ê-sai, khoảng 2700 năm trước, người A-si-ri đã chinh phục miền bắc của đất nước Do Thái và buộc nhiều người Do Thái phải sống lưu vong. Vài trăm năm sau, người Ba-by-lôn đã làm tương tự với phần phía nam của quê hương. Nhiều người Do Thái đã hồi hương trong nhiều thế kỷ sau đó. Họ tái xây dựng Đền Thờ và thờ phượng tại Đền Thờ.

Nhưng, vào năm 70 sau Công Nguyên và năm 135 sau Công Nguyên, người La Mã đã đàn áp hai cuộc nổi dậy bởi những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem, những người đã chiến đấu, và không thành công, để giành độc lập khỏi Đế quốc La Mã. Sau mỗi cuộc nổi dậy, người La Mã đã lưu đày hàng trăm ngàn người Do Thái. Sau cuộc nổi dậy thứ hai, người La Mã tạm thời cấm người Do Thái sống ở Giê-ru-sa-lem. Nhưng người Do Thái đã hồi hương với số lượng lớn kể từ cuối những năm 1800.

Ê-sai 27:12-13 Xảy ra trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va sẽ lung lay từ lòng Sông cái cho đến khe Ê-díp-tô; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi đều sẽ bị lượm từng người một! Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ những kẻ bị thất lạc trong xứ A-si-ri, và những kẻ bị đày trong đất Ê-díp-tô, sẽ đến thờ lạy trước mặt Ðức Giê-hô-va, trên hòn núi thánh, tại Giê-ru-sa-lem.”

7.    Kẻ thù sẽ tiến vào vùng đất của người Y-sơ-ra-ên

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Lê-vi Ký 26:32-33
Lời Tiên Tri Được Viết: Khoảng năm 1400 trước Công Nguyên
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Khoảng đầu năm 721 trước Công Nguyên

Trong Lê-vi Ký 26:32-33, cũng như các lời tiên tri khác của Kinh Thánh, chúng ta biết rằng người dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị sát hại tại các quốc gia mà họ bị đuổi đến trong thời gian lưu vong, và miền đất Y-sơ-ra-ên sẽ trở thành tàn tích.

Ở đây, mặc dù vậy, chúng ta cũng biết rằng kẻ thù sẽ cư trú tại vùng đất Y-sơ-ra-ên trong suốt và sau thời gian lưu vong (Lê-vi Ký 26:32).

Sự ứng nghiệm lời tiên tri này đã bắt đầu khoảng 2500 năm trước khi người Do Thái hồi hương sau khi bị lưu đày bởi người Ba-by-lôn.

Như được giải thích trong sách Nê-hê-mi của Kinh Thánh, những người Do Thái hồi hương đã gặp phải sự thù địch từ những dân ngoại đang cư trú trong và xung quanh Giê-ru-sa-lem. Trong các chương đầu của sách Nê-hê-mi, dân ngoại bang đã chế nhạo người Do Thái khi họ tìm cách tái xây dựng Giê-ru-sa-lem, vốn đã bị người Ba-by-lôn phá hủy trước đó.

Nê-hê-mi đương đầu với dân ngoại, nói với họ rằng người Do Thái sẽ thành công trong việc tái thiết thành phố đã sụp đổ của họ:

“Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Ðức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chổi dậy và xây sửa lại; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Giê-ra-sa-lem. Sửa các vách thành Giê-ru-sa-lem lại.” (Nê-hê-mi 2:20)

Nê-hê-mi đã nỗ lực xây dựng lại các bức tường xung quanh Giê-ru-sa-lem và dự án được hoàn thành trong 52 ngày, như được giải thích trong Nê-hê-mi 6:15-16.

Trong khi Lê-vi Ký 26:32-33 nói về sự trừng phạt qua việc bị lưu đày và hủy diệt, những câu khác trong chương 26 của Lê-vi-ký nói về sự tha thứ và phục hồi. Nê-hê-mi đóng một vai trò quan trọng trong việc khôi phục đất đai và dân Y-sơ-ra-ên sau sự sụp đổ của Đế chế Ba-by-lôn.

Lê-vi Ký 26:32-33 Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến nỗi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi: xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ.”

 8.   Người Do Thái sẽ sống sót suốt thời Ba-by-lôn trị vì và hồi hương

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:36-37
Lời Tiên Tri Được Viết: Vào khoảng giữa năm 626-586 trước Công Nguyên
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: năm 536 trước Công Nguyên

Giê-rê-mi là một trong những vị tiên tri cảnh báo dân Giu-đa rằng họ sẽ bị những người Ba-by-lôn lưu đày. Trong Giê-rê-mi 32:36-37, ông tiên tri cho dân chúng rằng họ sẽ sống sót sau sự lưu đày tại Ba-by-lôn và hồi hương.

Ba-by-lôn đã đánh bại quân A-si-ri trong một trận chiến quyết định, kết thúc vào năm 612 trước Công Nguyên, tại Ni-ni-ve. Và sau đó, vào năm 609 trước Công Nguyên, người Ba-by-lôn đã chiến thắng vị vua A-si-ri cuối cùng. Người A-si-ri có một đế chế bao gồm cả vùng đất của Giu-đa nhưng bây giờ người Ba-by-lôn đã chiếm quyền kiểm soát đế quốc.

Trong một nỗ lực để người dân Giu-đa thấy rằng Ba-by-lôn giờ đây là chủ nhân mới, họ đã bắt đầu một quá trình buộc những cư dân chủ chốt phải sống lưu vong, sớm nhất là năm 605 trước Công Nguyên. Nhiều vụ trục xuất xảy ra trong những năm sau đó, lên đến đỉnh điểm với sự hủy diệt toàn bộ Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ vào năm 586 trước Công Nguyên.

Người Do Thái bắt đầu trở về quê hương của họ sau khi Đế quốc Ba-by-lôn bị lật đổ vào năm 539 trước Công Nguyên, bởi một liên minh của người Mê-đi và Ba Tư.

Giê-rê-mi 32:36-37 Nên bấy giờ, về thành nầy, mà các ngươi nói rằng nó đã phó trong tay vua Ba-by-lôn bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhơn giận, thạnh nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến; ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ nầy, khiến chúng nó ở yên ổn.”

9.   Người dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại vùng đất của họ

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 34:13
Lời Tiên Tri Được Viết: Vào khoảng năm 593-571 trước Công Nguyên
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Khoảng 2600 năm trước

Giống như Giê-rê-mi, vị tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng sống trong thời gian người Ba-by-lôn cai trị dân Giu-đa, và ông cũng là một trong những người Do Thái bị đưa đến Ba-by-lôn làm tù nhân. Trong Ê-xê-chi-ên 34:13, ông đã tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ tập hợp những người lưu vong từ các quốc gia khác nhau, nơi họ bị phân tán ra và rằng Ngài sẽ phục hồi họ trở thành “đất riêng chúng nó“.

Ê-xê-chi-ên 34:13 Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Y-sơ-ra-ên, kề khe nước, và trong mọi nơi có dân cư trong nước.”

(Hết)

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Được Ứng Nghiệm Bởi Israel – Phần 1

Bình Luận:

You may also like