Home Văn Phẩm Sao Ngài Nín Lặng

Sao Ngài Nín Lặng

by Debbie Thủy
30 đọc

Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái.
Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng ? ( Ha-ba-cúc 1: 13)

Bao giờ bạn thấy ưu tư,
Thấy ngày vô nghĩa, thừa dư dương trần.
Thấy bao xấu tốt khó phân,
Những người gian xảo được phần hanh thông.

Những người ngay thẳng thật lòng,
Gánh chịu áp bức bại vong thiệt thòi.
Bạn buồn trách Chúa quyền oai,
Công bình, thánh khiết rạng soi đâu rồi?

Chúa vẫn ngự trị trên ngôi,
Quyền năng công chính muôn đời y nguyên.
Ngài không thay đổi lệch nghiêng,
Công bình thương xót vững yên muôn đời.

Ta mong báo trả cấp thời,
Chúa chậm nóng giận, chờ người ăn năn.
Ta đừng phiền trách, băn khoăn,
Sao Chúa không phạt, công bằng ác nhân?

Tình yêu Chúa lớn ngàn lần,
Cho thêm cơ hội phước ân cứu người.
Khi cơ hội đã hết rồi,
Chúa sẽ báo ứng không lời oán than.

Ha-ba-cúc, đã phàn nàn,
Sao Chúa không phạt kẻ gian ác nhiều?
Trả lời Chúa phán con yêu:
Những kẻ tội lỗi, lửa thiêu sẵn chờ.

Vui mừng ông viết bài thơ:
Ca ngợi Thiên Chúa, thiên cơ tốt lành.
Dù cây vả chẳng lộc xanh,
Ô-liu không trái, cam chanh héo vàng.

Bò chiên vắng bóng trên ngàn,
Hạn hán, giông bão mùa màng thất thu.
Giữa khi hoàn cảnh đen mù,
Lòng con vui thỏa thiên thu trong Ngài.

Như hưu, chân mạnh cao dài,
Bước trên đỉnh núi khoan thai vui mừng.
Dù cho kẻ ác như rừng
Con nhận sức mới, chim ưng tung trời.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like