Home Lời Chứng Khi Người Tôn Thờ Satan Bắt Đầu Cầu Nguyện Tại Buổi Họp Của Hội Đồng Thành Phố, Thì Hàng Chục Cơ Đốc Nhân Cũng Bắt Đầu Cầu Nguyện Lớn Tiếng

Khi Người Tôn Thờ Satan Bắt Đầu Cầu Nguyện Tại Buổi Họp Của Hội Đồng Thành Phố, Thì Hàng Chục Cơ Đốc Nhân Cũng Bắt Đầu Cầu Nguyện Lớn Tiếng

by Godtv.com Author
30 đọc

Chỉ có ánh sáng mới có thể xua tan bóng tối

Người thờ tôn quỷ Satan David Suhor, (48 tuổi) đã được trao cơ hội để cầu nguyện khai lễ tại buổi họp của Hội đồng Thành phố Pensacola tại tiểu bang Florida. Là một thành viên của Đền thờ Satan ở West Florida Chapter, anh ta đã đến trong bộ áo choàng đen trùm đầu.

Hàng chục Cơ đốc nhân tham dự cuộc họp hội đồng đã lo ngại người tôn thờ Satan này sẽ công bố sự rủa sả trên thành phố và khi anh ta tiến lên trước để bắt đầu, họ (các Cơ đốc nhân) đã bắt đầu cầu nguyện lớn tiếng trong Danh Chúa Giê-xu. Nhiều người khởi sự bằng Bài Cầu Nguyện Chung…

Bài Cầu nguyện chung (the Lord’s Prayer)

Lạy Cha chúng con ở trên trời;

Danh Cha được tôn thánh;

Nước Cha được đến,

Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày;

Xin tha tội cho chúng con,

Như chúng con đã tha những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con;

Xin chớ để chúng con bị cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!

Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.

Đứng lên cho điều công chính

Chủ tịch Hội đồng Thành phố, Charles Bare, buộc phải đưa vài người chống đối ra khỏi phòng trước khi người đàn ông thờ Satan này có thể bắt đầu, tuy vậy nhiều tín hữu vẫn có thể ở lại, nắm lấy thập giá và Thánh Kinh trong tay họ và thầm cầu nguyện trong suốt nghi lễ dành cho Satan. Họ từ chối thỏa hiệp trong quan điểm của mình vì cớ Chúa và được khen ngợi vì sự dạn dĩ của họ.

Cuối cùng David Suhor cũng đã lớn tiếng trình bày thông điệp của mình kêu gọi những người tham dự “nắm lấy năng lực của Lucifer để ăn lấy cây biết điều thiện điều ác” và kết thúc bằng việc hô to “Satan Muôn năm”.

Satan luôn sẵn sàng để dẫn dắt mọi người đến chỗ bất khiết, để nổi loạn chống nghịch lại thẩm quyền và bất tuân mạng lệnh của Chúa nhưng hắn không thể đánh bại những người để cho Chúa làm Vua của họ.

Một người với Chúa thì luôn là số nhiều. “Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20).

Thật đáng khen khi nghe các Cơ đốc nhân hiệp một cầu nguyện cùng nhau, hiệp lại cùng nhau để đứng lên cho điều họ tin và chống lại mọi hành động của ma quỷ. Chúng ta biết chúng ta không đánh một trận chiến thuộc thể, nhưng là trận chiến ở trên trời. (Ê-phê-sô 6:12) Chúng ta hãy tiếp tục trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và làm tất cả để có thể đứng vững.

Dịch: Nhật Minh

Nguồn: Godtv.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like