Home Giải Đáp Thắc Mắc Điều Gì Sẽ Xảy Ra Cho Chúng Ta Vào Phút Đầu Tiên Ngay Sau Khi Chúng Ta Chết?

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Cho Chúng Ta Vào Phút Đầu Tiên Ngay Sau Khi Chúng Ta Chết?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta vào phút đầu tiên ngay sau khi chúng ta chết? Chúng ta có được bước vào thiên đàng, hay sẽ ngủ cho đến tận thế là lúc linh hồn và cơ thể chúng ta hiệp lại với nhau? Tôi luôn có rất nhiều câu hỏi về thiên đàng?

Trả lời:

Kinh Thánh không trả lời tất cả những câu hỏi của chúng ta về thiên đàng và sự sống sau khi chết – và lý do là vì tâm trí của chúng ta bị giới hạn còn thiên đàng thì quá vinh hiển để chúng ta hiểu. Một ngày nào đó tất cả câu hỏi của chúng ta sẽ được trả lời – nhưng giờ thì chưa. Như sứ đồ Phao-lô đã viết, “Bây giờ tôi biết một phần, thì tôi sẽ biết đầy đủ(Cô-rinh-tô 13:12).

Tuy nhiên, Kinh Thánh chắc chắn cho biết khi chúng ta chết, chúng ta sẽ bước vào sự hiện diện của Chúa ngay nếu chúng ta thuộc về Chúa. Theo quan điểm trần thế của chúng tôi, cái chết giống như giấc ngủ – nhưng đây không phải là quan điểm của Đức Chúa Trời. Phao-lô tuyên bố “Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân-thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn” ( II Cô-rinh-tô 5:8). Ở những nơi khác, ông viết ” Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn”  (Philip 1:23)

Sau đó, chúng ta sẽ được ban cho một thân thể mới – những thân thể không bao giờ già đi hoặc phải chết, bởi vì chúng sẽ biến hóa như cơ thể phục sinh của Đấng Christ. Như Kinh Thánh nói” kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (I Cô-rinh-tô 15:52).

Bạn có hy vọng nơi Đấng Christ không? Cái chết là một thực tế – nhưng lời mời gọi của Chúa về sự cứu rỗi trong Đấng Christ cũng thực tế như vậy. Đừng e ngại đặt quyết định của bạn cho Ngài, bởi vì bạn có thể bị gọi vào cõi đời đời bất kì lúc nào – và khi đó sẽ là quá muộn.

Dịch: Mymy

Nguồn: billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like