Home Dưỡng Linh Phước Trong Thi Thiên 23

Phước Trong Thi Thiên 23

by Faithful
30 đọc

Phước là điều mà mọi con người đều mong muốn có được và tìm nhiều cách để tìm kiếm nó. Con người làm lành lánh dữ, thờ phượng một vị thần linh nào đó… cũng chỉ để mong rằng mình sẽ được phước.

Theo Hán Việt từ điển, Phước là những sự tốt lành.

Trong Kinh Thi Trung Quốc có câu: “Ngũ Phúc Lâm Môn”.

Phước lành chia ra làm năm loại:

  1. Sự giàu có.
  2. Sự yên lành, bình an.
  3. Sống lâu năm.
  4. Có đức tốt.
  5. Vui hưởng hết tuổi Trời cho.

Con người luôn ao ước có phước và thường người ta nghĩ rằng phước mà họ cần tìm kiếm đó là sự giàu có. Con người lao lực để làm lụng và tìm nhiều cách để có thể giàu có, nhưng họ không biết rằng: sự giàu có chỉ là điều đầu tiên của phước lành. Nhưng có những phước lành mà cho dù họ có nỗ lực nhiều đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không thể chắc chắn sẽ có được: sự bình an, tuổi thọ… Và phước hạnh lớn hơn hết đó là “vui hưởng hết tuổi Trời cho”.

Tác giả của Thi Thiên 23 nói rằng khi ông có Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ cuộc đời mình thì phước hạnh và sự thương xót sẽ đi theo ông.

Thật vậy, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” Thi Thiên 23:6

Còn bạn, là một Cơ-đốc nhân bạn có đang kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh hay không? Phước hạnh mà bạn mong muốn mình có được là gì? Bạn có đang tận hưởng những ngày tháng mà Chúa ban tặng cho bạn trên đất này hay không?

Xin Chúa giúp tôi và bạn để mỗi chúng ta sẽ luôn kinh nghiệm được một cuộc sống phước hạnh, chúng ta sẽ vui hưởng những ngày tháng mà Chúa ban cho cuộc đời mình. Bởi vì, khi chúng ta thờ phượng Chúa và bước đi với Ngài thì phước hạnh sẽ theo chúng ta.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa! Con cảm ơn Chúa đã yêu con, cứu chuộc con. Cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên con để con được ở cùng Ngài, thờ phượng Ngài và hưởng phước hạnh. Xin Chúa giúp chúng con luôn tìm cầu Chúa, nương mình nơi Chúa và để Chúa là Đấng chăn dắt cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp để chúng con dù ở giữa một thế giới đầy bất an bởi bệnh tật, thiên tai, dịch lệ, chiến tranh… sẽ luôn kinh nghiệm được một cuộc đời phước hạnh và bình an trong Ngài. Chúng con sẽ luôn cảm thấy vui thỏa trong những ngày mà Chúa ban cho cuộc đời của mình. Và xin giúp chúng con để chúng con cũng sẽ đi ra và giúp đỡ những người xung quanh chúng con kinh nghiệm được đời sống phước hạnh và vui thỏa như chúng con đang kinh nghiệm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. A-men!

Faithful

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like