Home Dưỡng Linh Làm Thế Nào Để Giúp Một Người Tìm Được Hy Vọng Và Sự Chữa Lành (Phần 1) 

Làm Thế Nào Để Giúp Một Người Tìm Được Hy Vọng Và Sự Chữa Lành (Phần 1) 

by Hong An
30 đọc

“Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” – Hê-bơ-rơ 7:25

Không có người nào Chúa Giê-xu từ chối hoặc không thể giúp đỡ.

Tôi tin rằng các nhóm tế bào là một phần quan trọng trong việc giúp đỡ nhiều người trong tình trạng vô vọng tìm thấy sự chữa lành.  Một trong những điều tôi thích nhất khi ở trong một nhóm nhỏ là bạn có thể cầu nguyện cho tình trạng và nan đề của nhau. Chúng ta sẽ tìm thấy sự nâng đỡ bởi đức tin của những người khác khi chúng ta bắt đầu nghi ngờ hoặc yếu đuối.

Trong sách Lu-ca 5, câu chuyện về người bại và những người bạn, bạn còn nhớ chứ? Chính những người bạn của người bị bại đã đem bạn của mình, người rất cần được chữa lành, đến với Chúa Giê-xu.  Trong câu chuyện này,  chúng ta nhìn thấy 7 đặc điểm của một nhóm nhỏ mà Chúa muốn sử dụng để đem sự chữa lành đến với người khác. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem 3 đặc điểm đầu tiên:

  1. Lòng trắc ẩn

Người đàn ông này được chữa lành vì ông có những người bạn quan tâm đến ông. Điểm khởi đầu trong mọi việc của chúng ta là sự quan tâm đến những người đang gặp khó khăn, đau đớn hay tổn thương. Rô-ma 15:2 chép: “Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận để giúp ích và xây dựng họ.” (BDM). Chúa dùng những người này vì họ cảm thông với nhu cầu của bạn mình. Và Ngài cũng sẽ dùng chúng ta bắt đầu quan tâm đến người khác nhiều hơn là quan tâm đến chính mình.

  1. Đức tin

Những người này tin rằng Chúa có thể chữa lành cho người bạn của họ, hãy xem Lu-ca 5:20, “Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: ‘Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!’” (BDM). Không phải đức tin của người bại, nhưng chính là đức tin của những người bạn đã cứu ông. Trong cuộc sống có bao nhiêu người “bị liệt” và không thể tin vào Đức Chúa Trời mà bạn biết? Hãy tin “giùm” cho họ.

  1. Sự can thiệp

Những người bạn này không chỉ cầu nguyện cho bạn mình, mà họ còn hành động nữa. Chỉ cầu nguyện cho người đang bị tổn thương và mắc kẹt trong tội lỗi không thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần phải hành động. Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 14:23, “Con hãy đi ra các đường và các ngõ bên bờ rào ép mời người vào đầy nhà ta!” Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh chép về những người đem người khác đến với Chúa Giê-xu. Mọi người không chỉ là người ra đi chinh phục linh hồn, mà còn là những người đem họ đến với sự chữa lành nữa.

(còn tiếp…)

Mục sư Rick Warren

Nguồn: pastorrick.com

Bình Luận:

You may also like