Home Dưỡng Linh Thi Thiên 23 – Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ chúng tôi và dẫn chúng tôi đi trong đường lối Ngài

Thi Thiên 23 – Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ chúng tôi và dẫn chúng tôi đi trong đường lối Ngài

by ibelieve.com
30 đọc

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:1-6)

Đoạn Thi Thiên tươi vui này được viết bởi vua Đa-vít đã nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là người chăn chiên hiền lành luôn bảo vệ và dẫn dắt chúng ta. Chỉ duy ở trong Ngài chúng ta có sự hi vọng, cả ở đời này và trong cõi đời đời. Những lời này như là một kho báu cho linh hồn của chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng trong bất cứ điều gì chúng ta đang đối mặt, Chúa không bao giờ để ta đi một mình, vì vậy chúng ta không phải sợ hãi. Hãy suy ngẫm và ghi nhớ rằng đoạn Thi Thiên này sẽ nhắc nhớ và đem chúng ta đến với sự bình an và thoải mái mỗi ngày, bất luận chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, hay đối mặt với bất kỳ tình huống nào.

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có quyền năng cứu rỗi linh hồn và dẫn dắt mọi lối đi của chúng ta. Sự tốt lành và tình yêu của Ngài luôn theo đuổi chúng ta, ở với chúng ta mỗi ngày của cuộc đời, như sự minh chứng rằng Chúa chăm lo cho con dân Ngài chu toàn đến thể nào. Thậm chí trong những lúc tối tăm nhất của cuộc sống, Ngài vẫn là nơi nương náu vững bền mà chúng ta kiếm tìm để dựa vào.

Một ngày mới nữa lại đến với bạn của tôi, và đó là một món quà đến từ Chúa. Khi bạn thức giấc vào sáng hôm nay, bạn có thể an tâm rằng Chúa đã hoạch định sẵn mục đích cho cuộc đời bạn và cho chính ngày hôm nay. Ngài sẽ giúp chúng ta nhướng mắt lên và hướng lòng về Ngài, kiếm tìm niềm vui nơi Ngài và sống trọn từng phút giây để ca ngợi sự vinh hiển của Ngài

“Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.” (Thi Thiên 118:24)

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa Đấng Vĩ Đại,

Linh hồn con ngợi khen Chúa về sự đại năng, đại quyền của Ngài. Lòng con ca tụng Chúa Đấng dựng nên vũ trụ bao la này. Thật vui sướng vì được làm con của Ngài, được hưởng ân điển của Ngài và nhận lấy sự cứu rỗi đời đời cho linh hồn. Con vui mừng khi nhận ra mọi thứ trên thế gian này có thể thay đổi nhưng Chúa của chúng con thì không. Ngài là Đấng từ xưa đến nay không hề thay đổi, lòng đại từ của Chúa trải dài từ đời này sang đời kia. Biết ơn Cha – người thầy vĩ đại, là Đấng chỉ dẫn và điều hướng con trong mọi sự, dẫn chúng con đến nơi bình tịnh, thêm sức và vùa giúp chúng con mỗi lúc. Xin giúp chúng con luôn tìm kiếm mặt Ngài, kiên trì kiếm tìm cho được hầu cho kinh nghiệm được sự ngọt ngào tràn tuôn cho cuộc đời khi ở trong Ngài. Nguyện Cha cho chúng con luôn tạ ơn Ngài vì mỗi phút giây được hiện diện trên đất, để tôn cao Chúa, thờ phượng Ngài và làm rạng danh Ngài qua chính đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con mạnh dạn nói rằng: Nguyện Chúa làm chủ và dẫn dắt cuộc đời con đi theo ý định của Ngài.

A-men.

Dịch: Lệ Quyên

Nguồn: Debbiemcdaniel.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like