Home Văn Phẩm THAY THẾ

THAY THẾ

by Thuy shalom
30 đọc

Nhìn lên cây Thập Tự

Thấy tội lỗi loài người

Thay thế bởi CON TRỜI

Là GIÊ-XU – Cứu Chúa.

 

Tội tình luôn vây bủa

Ràng buộc cả thế gian

THIÊN CHÚA mở Con Đàng

Cho mọi người được CỨU.

 

ĐỨC CHÚA TRỜI thực hữu

Vui lòng ở cùng ta

Ban Món Quà Giải Hòa

Treo trên cây Thập Tự.

 

Tội người được tha thứ

Vì CON TRỜI gánh thay

Ra khỏi chốn tù đày

Sống – biết ơn, phụng sự …

 

Thế gian đầy Tin dữ

Lời CHÚA báo Tin Lành

Đời mới được tái sanh

Chỉ duy nhờ ÂN ĐIỂN.

 

ĐẤNG TẠO HÓA bất biến

Đã làm công việc NGÀI

Tình CHÚA mãi không phai

Dạt dào qua năm tháng.

 

Dẫu núi mòn , sông cạn

Lời CHÚA chẳng đổi thay

Ai cũng có một ngày

Đứng trước Ngai Phán Xét.

 

Giê-Xu đã hoàn tất

Sự Thương Khó đớn đau

Cho nhân loại bước vào

Nước đời đời vinh hiển.

 

NGÀI vẫn đang cầu nguyện

Cho trọn cả thế gian

Nhận biết rõ Con Đàng

Đưa mình về Thiên Quốc .

 

Người mỏi mòn , kém sức…

Đèn Linh Tánh thắp lên

Nước CHÚA đã kề bên

Mở cửa lòng đón nhận.

 

Về cõi đời vô tận

Chọn lối đi hôm nay

Đường xa dẫu ngắn dài

CHÚA đồng hành nâng bước.

 

 

Sáng tác: Nguyễn Thị Lưỡng

Bình Luận:

You may also like