Home Văn Phẩm THEO DẤU CHÂN NGÀI 

THEO DẤU CHÂN NGÀI 

by Thuy shalom
30 đọc

Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; (1 Phi-e-rơ 2:21)

Trên đời có những dấu chân,
Của người tài giỏi, vĩ nhân một thời.
Khôn ngoan, thông sáng tuyệt vời,
Bao người ngưỡng mộ, bao lời tán dương.

Nhưng khi lá rụng bên đường,
Đông về gió thoảng hơi sương còn gì?
Công trình, thành quả bay đi,
Tiếng tăm, chức tước, dấu ghi phai tàn.

Không gì tồn tại thời gian,
Chỉ linh hồn sống, ân ban Chúa Trời.
Tình yêu Cứu Chúa tuyệt vời,
Dẫn con vào lối sáng ngời vinh quang.

Xin theo chân Chúa dẫn đàng,
Bước qua nhiều lối gian nan thế trần.
Dấu chân tha thứ tội nhân,
Dấu chân khiêm tốn rửa chân môn đồ .

Dấu chân vượt sóng biển to,
Dấu chân hóa bánh làm no bao người .
Dấu chân mở mắt kẻ đui,
Dấu chân hóa rượu làm vui tiệc mừng.

Dấu chân làm sạch kẻ phung,
Dấu chân đuổi quỉ phục tùng tránh xa.
Dấu chân quyền phép tỏ ra,
Người chết sống lại tang gia vui mừng.

Dấu chân roi vọt đầy lưng,
Vác thập tự giá đếm từng bước đi.
Mão gai máu chảy tràn mi,
Tim lòng vỡ nát, hồn thì dâng Cha.

Dấu chân mồ mả bước ra,
Quyền năng sống lại Chúa ta nhiệm mầu.
Từ đây mãi mãi về sau,
Dấu chân vinh hiển bắt cầu vĩnh sinh.

Chúa ôi, trên lối linh trình,
Chân con nguyện bước theo mình Chúa thôi.
Cho con nghe tiếng nhạc trời ,
Hồn tim rộn rã hát lời ngợi khen.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like