Home Tin Vắn TIN CẬY LỜI HỨA

TIN CẬY LỜI HỨA

by Thuy shalom
30 đọc

Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. (Công-vụ các Sứ-đồ 2:39)

Khi ta sống giữa trần gian,
Biết bao biến chuyển, muôn ngàn đổi thay.
Chiến tranh, hỏa tiển, thiên tai,
Dịch lệ, nguyên tử, nào ai an toàn?

Làm ta sợ hãi buồn than,
Quên đi lời hứa Chúa ban cho mình.
Nhớ lại lời hứa Thánh Kinh,
Chúa luôn ở với hành trình ta đi.

Dù cho kinh tế suy vi,
Sóng thần, bão tố không khi nào ngừng.
Trong năng quyền Chúa yêu thương,
Ngài chắc ôm ấp không vương u sầu.

Chúa ban đầy đủ nhu cầu,
Cho ta sở hữu dài lâu phước lành .
Quyền năng của Chúa cho anh,
Anh được bảo vệ an lành hồn thân.

Thịnh vượng do Chúa ban phần,
Cho anh nhận lãnh phước ân Chúa Trời.
Để anh dâng hiến rộng rời,
Mở mang vương quốc nhiều nơi cho Ngài.

Lời hứa Chúa ban cho ai,
Để họ xử dụng triễn khai năng quyền.
Dùng uy Danh Chúa phán tuyên,
Chữa bịnh, đuổi quỉ bình yên tâm hồn.

Lời hứa đắc thắng hằng còn,
Lời hứa sung mãn thành công trong đời .
Lời hứa nắm chặt Ngôi Lời,
Vượt trên sóng gíó biển khơi cuộc trần.

Lời hứa là một thiên ân,
Giúp ta sở hữu lãnh phần Chúa ban .
Lời hứa quí giá vạn ngàn,
Đức tin xử dụng mở mang nước trời.

Bạn có lời hứa tuyệt vời,
Sao không hành đông để đời lên hương?
Dù cho thế giới nhiễu nhương,
Tin cậy Chúa hứa, thiên đường là đây.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like