Home Giải Đáp Thắc Mắc Tội Lỗi Nghĩa Là Có Những Ý Nghĩ Tiêu Cực Phải Không?

Tội Lỗi Nghĩa Là Có Những Ý Nghĩ Tiêu Cực Phải Không?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi không đồng ý khi nghe các bài giảng nói rằng tất cả chúng ta đều là những tội nhân ghê tởm và đang chống lại Đức Chúa Trời. Đối với tôi, “ tội lỗi” chỉ đơn giản có nghĩa là những ý nghĩ tiêu cực, và nếu chúng ta có đủ các tư tưởng tích cực, chúng ta sẽ trải nghiệm hạnh phúc thực sự. Đó là điều tất cả chúng ta muốn phải không?

Trả lời:

Đức Chúa Trời đã đặt trong mỗi chúng ta một khao khát được hạnh phúc và thỏa lòng – và điều này không nhất thiết là sai, khi chúng ta tìm kiếm nó đúng cách. Nhưng hạnh phúc thật sự chỉ đến từ Đức Chúa Trời – và khi chúng ta không tìm kiếm điều đó trong Ngài, hạnh phúc đó sẽ không kéo dài. Chúa Giê-xu đã phán: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5: 6).

Tôi tôn trọng sự chân thật của bạn – nhưng tôi không thể đồng ý với định nghĩa của bạn về tội lỗi, bởi vì bạn đã loại bỏ Chúa ra khỏi bức tranh. Tội lỗi còn hơn cả những suy nghĩ tiêu cực; tội lỗi là bất cứ điều gì sai chệch trong mắt Chúa mà chúng ta vẫn làm. Có thể là một việc làm sai trái, hoặc một từ gây tổn thương, hoặc một động cơ ích kỷ, hoặc một thất bại khi không làm điều chúng ta nên làm. Tội lỗi giống như căn bệnh ung thư chết người, phá hủy linh hồn chúng ta và chia cắt chúng ta khỏi những người khác – và cả Đức Chúa Trời.

Nhưng tôi cũng không thể đồng ý với định nghĩa của bạn về tội lỗi vì nó bỏ qua thực tế đau khổ của con người. Tất cả những tư tưởng tích cực trên thế giới sẽ không mang lại hy vọng và chữa bệnh cho những người là nạn nhân của sự bất công, đau ốm, nạn đói hay chiến tranh. Nhưng Chúa có thể cho chúng ta tình yêu chúng ta cần để giúp đỡ thế giới đau khổ này.

Lời cầu nguyện của tôi là bạn sẽ phải đối mặt một cách trung thực với nhu cầu tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúa yêu bạn; Ngài yêu bạn rất nhiều đến nỗi Chúa Giê-xu Christ đã giao phó mạng sống của Ngài để bạn có được sự cứu chuộc. Đừng bị lừa dối, nhưng hãy mở rộng tấm lòng và cuộc sống của bạn nơi tình yêu biến đổi của Chúa hôm nay.

Dịch: Mymy

Nguồn: billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like