Home Dưỡng Linh Nếu Bạn Muốn Nghe Tiếng Đức Chúa Trời, Hãy Tĩnh Lặng Và Lắng Nghe

Nếu Bạn Muốn Nghe Tiếng Đức Chúa Trời, Hãy Tĩnh Lặng Và Lắng Nghe

by Rick Warren
30 đọc

“Hỡi Gióp, hãy nghe lời nầy, Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.” (Gióp 37:14 BTT)

Người trưởng thành đôi khi có những giao động tâm linh. Chúng ta không thể tĩnh lặng và yên lặng.

Nhưng bạn phải im lặng thì mới nghe được lời Đức Chúa Trời phán. Nếu bạn muốn nghe được khải tượng của Ngài, thì bạn sẽ phải tắt TV. Bạn không thể vừa nghe Ngài và TV cùng một lúc!

Có thể Đức Chúa Trời không bao giờ nói gì với bạn bởi vì bạn không bao giờ yên lặng. Tâm trí bạn luôn bận rộn, vì vậy trong khi Chúa đang cố gắng truyền đạt cho bạn qua điện thoại của cuộc sống, thì Ngài nhận được tín hiệu bận rộn. Bạn cần phải để dành thời gian một mình với Đức Chúa Trời.

Kinh thánh nói trong Gióp 37:14, “Hỡi Gióp, hãy nghe lời nầy, Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời” (BTT)

Đức Chúa Trời muốn dành thời gian với bạn. Ngài nói, “Hãy dừng lại, hãy yên lặng, hãy ở một mình, và hãy biết cách ở một mình để ta có thể nói chuyện với con.”

Thật có đáng đổi một ngày để nhận lấy được mong ước của Đức Chúa Trời ban cho cả cuộc đời mình? Có bao giờ bạn đã mất cả ngày và không làm gì ngoài việc ở một mình với Đức Chúa Trời? Hãy nói chuyện với Chúa trong lúc cầu nguyện. Hãy để Đức Chúa Trời tâm tình với bạn qua Kinh Thánh. Hãy thư giãn. Hãy suy nghĩ. Hãy viết ra những suy nghĩ mà Ngài đặt để trong tâm trí bạn. Hãy định ra một số mục tiêu. Hãy xem qua thời gian biểu của bạn. Hãy biết sắp xếp các ưu tiên của bạn. Hãy dành cả ngày để nói, “Chúa ơi, thưa Ngài muốn con đi đâu? Ngài muốn hướng bước chân con về phía nào?”

Đức Chúa Trời trò chuyện với những người biết dành thời gian để lắng nghe – không chỉ một ngày mà là thường xuyên mỗi ngày. Đó là thời gian tĩnh lặng, và đó là khi chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện mật thiết với Ngài.

Thảo Luận

Hãy suy nghĩ về thời gian tĩnh lặng của bạn. Bạn để dành bao nhiêu thời gian để được yên lặng và chờ đợi Chúa nói chuyện với bạn?

Bạn cần loại bỏ những điều chi phối nào để có thể tĩnh lặng và yên lặng?

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh

Bình Luận:

You may also like