Home Thánh Kinh Hàng Ngày Vì Sao Tôi Lại Ở Đây? Mục Đích Của Đức Chúa Trời Cho Cuộc Đời Tôi Là Gì?

Vì Sao Tôi Lại Ở Đây? Mục Đích Của Đức Chúa Trời Cho Cuộc Đời Tôi Là Gì?

by Christianstt.com
30 đọc

“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi.”Ê-sai 49:15

Rất nhiều lần chúng ta cảm thấy mình vô giá trị, tự hỏi rằng vì sao mình vẫn còn sống. Nhiều lúc cảm tưởng như sự tồn tại của chúng ta trong thế giới này gây ra nhiều mối nguy hại hơn là những điều tốt lành.

Đã bao giờ bạn cảm thấy như thể thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu không có mình chưa? Tôi đã từng cảm thấy như vậy đó. Và đó chính là một tư tưởng mà ma quỷ tiêm vào tâm trí chúng ta, để giữ không cho chúng ta thực hiện được kế hoạch của Đức Chúa Trời cho mình.

  • Bế tắc trong lối mòn

Đôi khi chúng ta thấy mình bị mặc kẹt về mặt thuộc linh. Chúng ta thực sự muốn thay đổi nhưng không làm cách nào để thay đổi được. Chẳng thể bởi sức riêng chúng ta có thể chiến thắng được cám dỗ, thách thức hoặc bản ngã xác thịt; nhưng chỉ bởi quyền năng của Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta. Bạn và tôi đều cần có sự hướng dẫn của Thánh Linh để sẵn sang cho một sự biến đổi lớn và áp dụng Lẽ Thật từ Lời Chúa vào chính đời sống chúng ta.

  • Chúa có một mục đích dành cho bạn.

Mọi người xung quanh sẽ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến mỗi chúng ta. Nhưng riêng Đức Chúa Trời, Ngài luôn muốn dành những điều tốt nhất cho bạn và tôi. Đôi khi mọi người đưa ra những lời bình luận khiến bạn cảm thấy mình chẳng có một giá trị hay mục đích sống nào trong cuộc đời này. Nhưng ngày hôm nay tôi nói với bạn rằng, Đức Chúa Trời có kế hoạch đặc biệt dành riêng cho bạn. Thậm chí trước khi chúng ta được hoài thai, Ngài đã biết trọn và định sẵn mọi sự cho chúng ta rồi. Và chúng ta được sống để làm vinh hiển danh Ngài.

“Nhưng vì cớ nầy Ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của Ta, hầu cho danh Ta đồn khắp cả thiên hạ.”Xuất Ê-díp-tô ký 9:16.

  • Chúng ta ở đây để hầu việc Đức Chúa Trời

Chúa muốn sử dụng cuộc đời chúng ta cho vinh hiển của Ngài. Mỗi người trong chúng ta được sinh ra và có mặt trên đất này không phải là một sự tình cờ, dù sẽ có nhiều người nói với bạn rằng đáng lẽ bạn không nên có mặt trên thế giới này.  Nhưng hãy nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời yêu bạn, chẳng có một sự tình cờ nào ngoài sự tể trị của Ngài. Chính Chúa định sẵn ngày, giờ và nơi chốn mà chúng ta được sinh ra. Ngài tạo nên chúng ta để hầu việc Ngài, Vua của toàn cõi vũ trụ. Và Ngài vui mừng vì cớ sự có mặt của bạn trên đất này.

Dù những người khác suy nghĩ, đánh giá và cảm nhận như thế nào về bạn đi nữa, không ai có thể cản trở ý định của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn. Nay tôi cũng nói với bạn điều này, để bước đi với mục đích Chúa dành cho mình thực sự đó không phải là một chặng đường dễ dàng. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban mọi điều cần thiết trong trận chiến của bạn với kẻ thù, giúp bạn chiến thắng. Hãy khao khát được hầu việc Chúa.

“Nhưng ta và cả nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”Giô-suê 24:15

  • Hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời

Bất kể thử thách nào đến trên đời sống bạn, hãy mặc lấy khí giới của Chúa để được đứng vững mà địch cùng mọi mưu kế của Sa-tan. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6:12).

Ngày hôm nay chúng ta ở đây để đánh trận cùng các thế lực tà linh, chạy đua cho Đấng Christ để được thừa hưởng Vương Quốc của Nước Trời. Điều khiến nhiều người thất bại đó là không nhận ra rằng cuộc đời trên đất này chỉ là tạm thời. Vậy, sao chúng ta cứ phải chiến đấu cho những điều thuộc về thế giới này trong khi chúng ta biết rằng thế gian cùng mọi vật trong nó rồi sẽ qua đi chứ?

Một vài người thậm chí còn nghĩ rằng sự chết là kết thúc cuối cùng rồi nhưng sự thật là thiên đàng hoặc địa ngục mới thực sự là kết thúc cuối cùng. Ngày hôm nay bạn lựa chọn sống cho điều gì? Bạn có lựa chọn hoàn thành mục đích Chúa đặt cho mình và làm trọn công việc Chúa không? Nếu như Ngài kêu gọi bạn bước vào chức vụ mà bạn nghĩ rằng mình không thích, phản ứng của bạn sẽ ra sao? Liệu có giống như Giô-na không? Hay bạn sẽ lựa chọn lắng nghe những lời dối trá từ Sa-tan, lời khuyên từ con người, để rồi trở nên nản lòng và rời xa khỏi Đấng Christ?

Sự lựa chọn ngày hôm nay là của mỗi chúng ta. Hãy nhờ cậy Chúa để lựa chọn cách khôn ngoan.

Lời cầu nguyện ngắn

Lạy Cha,

Cảm ơn Ngài vì sự có mặt của con trên đất này không phải là một sự tình cờ. Dù bất kể con đang ở trong hoàn cảnh nào, gia thế ra sao thì ngày hôm nay con xác quyết lại một điều rằng con được tạo nên cho một mục đích tốt đẹp của Ngài.

Dù những người xung quanh con nói gì, hay suy nghĩ thế nào về con cũng không thể ngăn trở tình yêu tuyệt vời và những kế hoạch vĩ đại Ngài sắm sẵn, dành riêng cho cuộc đời con.

Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc đã để những lời nói, những tiếng ồn của thế gian ảnh hưởng đến suy nghĩ của con, khiến con ngã lòng và cảm thấy mình vô giá trị, nhưng một lần nữa con khẳng định lại, con là tạo vật giá trị và đẹp đẽ nhất của Ngài.

Xin dạy dỗ con và giúp kinh nghiệm được Chúa sâu sắc hơn nữa một cách cá nhân. Xin thêm sức cho con để tiếp tục những công việc con đang làm trong khi chờ đợi Ngài. Xin hãy rèn tập con, thay đổi thái độ của con cũng như mài giũa những ân tứ Ngài ban cho con để con được chuẩn bị sẵn sàng trước khi bước vào sự kêu gọi của Ngài. Con cầu nguyện xin sự kiên nhẫn từ nơi Chúa và không nản lòng, vì con tin rằng thời điểm của Ngài hoàn hảo hơn những suy tưởng về sự sẵn sàng của con.

Cảm ơn Cha vì Ngài chẳng hề giống một con người, một vị vua chúa hay một thánh nhân nào ở thế gian này. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại hùng mạnh, Chúa của sự thành tín và đầy lòng thương xót. Mọi sự khôn ngoan của thế gian xem như là rồ dại trước mặt Ngài, sự khôn ngoan của Ngài tột bực, chẳng có ai sánh nổi.

Ngày hôm nay con dâng và phó thác mọi đường lối con cho Ngài. Xin chỉ dẫn và bày tỏ cho con điều Ngài muốn trên cuộc đời con, để ý Chúa được nên, chẳng phải ý con. Xin rút con ra khỏi những sự kì vọng của thế giới này nhưng bước vào trong sự kì vọng của Ngài, vì Ngài chẳng bao giờ khiến con bị hổ thẹn.

Con tin vào kế hoạch Ngài dành cho con, xin cho con được chiêm nghiệm và tắm trong Lẽ Thật của Ngài, để mặc lấy mọi khí giới của Đức Giê-hô-va mà chống lại mọi mưu kế của kẻ thù. Cũng xin ban cho con một tấm lòng ngay thẳng, khiêm nhường trước mặt Chúa và sự nhạy bén với tiếng phán của Ngài. Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua cuộc đời con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Biên dịch: Hồng Ân 

Nguồn: ChristiansTT.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like