Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Nguyện Theo Thi Thiên: Cuộc chiến với chính mình

Cầu Nguyện Theo Thi Thiên: Cuộc chiến với chính mình

by Debbie Thủy
30 đọc

Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng con, Đấng hằng có đời đời.

Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, trổi cao hơn các lời chúc tụng và sự ngợi khen. Chỉ một mình Chúa là Giê-hô-va có một không hai. Đấng đã dựng nên các từng trời và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh nó. Trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở trên nó, Chúa bảo tồn các vật ấy và cơ binh của Ngài đều thờ lạy Ngài.

Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng đã chọn chúng con ở giữa dòng dõi bội nghịch, thờ lạy hình tượng, gian dối trong việc mình làm. Tạ ơn Chúa, Ngài đã đoái đến dân tộc chúng con, đem chúng con ra khỏi vũng lầy ô tội, nuôi chúng con bằng sự thành tín Ngài.

Nhưng chúng con vẫn còn cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn Chúa, chúng con vẫn còn nói hành nhau, còn lằm bằm, vô tín. Đời sống chưa sáng danh Chúa cho người ngoại.

Dầu vậy, Ngài vẫn nhân từ và giầu lòng thương xót, chẳng lìa bỏ chúng con nhưng cứ kiên nhẫn dạy dỗ chúng con mỗi ngày. Xin hãy tha thứ cho chúng con, hãy thêm hơn trong chúng con tình yêu khi chúng con ngắm nhìn tình yêu của Ngài, thêm hơn trong chúng con sự nhu mì, hiền lành, dịu dàng để những người xung quanh thấy Chúa qua đời sống chúng con.

Hãy giúp chúng con thoát khỏi những tư tưởng thế gian cùng những sự tham dục nó. Hãy chỉ cho chúng con biết lối ác nào còn đang tồn tại trong lòng chúng con, giúp chúng con quăng xa nó, dọn sạch lòng mình và đem những hương liệu như những của lễ vào nơi Chúa ngự.

Xin giúp chúng con luôn biết nghiêm khắc với chính mình, với con người xác thịt luôn thích tìm sự nghỉ ngơi, dễ dãi. Chúng chính là kẻ thù nguy hiểm và giả dối nhất, kẻ muốn phá huỷ sự kêu gọi của Chúa cho chúng con, cản đường chúng con đến với đích mà Ngài muốn dành cho chúng con.

Cuộc chiến với chính mình gay go và quyết liệt chẳng kém cuộc chiến với sa-tan nhưng tại chính nơi gian nan đó thì vinh quang của Chúa lại càng lớn, khi chúng con nhờ cậy Ngài. Rằng chúng con làm được mọi việc bởi Chúa ban thêm sức cho chúng con.

Đời này và cả đời sau sẽ ca tụng Chúa, họ sẽ suy ngẫm về các phép lạ của Ngài, và nói về các việc đáng sợ Ngài làm cho chúng con. Còn chúng con cứ tiếp tục công bố về sự vĩ đại và sự công chính Ngài. Nước Ngài còn mãi mãi, quyền cai trị Ngài còn đến đời đời. Miệng chúng con luôn dâng lời ca ngợi Ngài. Hỡi mọi loài hãy ca ngợi danh thánh Ngài muôn đời.

Đức Chúa Trời ơi! Xin hãy nhận lời cầu xin này của chúng con!

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like