Home Thánh Kinh Hàng Ngày Xin Đưa Con Qua Ngày Hôm Nay

Xin Đưa Con Qua Ngày Hôm Nay

by Hong An
30 đọc

Buổi sáng chính là thời điểm tốt nhất để dành thì giờ chất lượng cho Chúa. Thật hiếm có thời gian cầu nguyện nào tốt hơn là vào buổi sáng. Bắt đầu một ngày mới bằng sự cầu nguyện rất quan trọng đối với mọi Cơ Đốc Nhân – những người muốn dành thời giờ tìm kiếm Chúa trước khi công việc của một ngày kéo đi toàn bộ sự tập trung của họ.

Nhiều người thường cảm thấy lòng và tư tưởng trĩu nặng mỗi khi thức dậy, đặc biệt là trong giai đoạn đang phải tập trung cao độ vào những việc cần giải quyết, kèm theo đó là vô vàn áp lực. Tĩnh nguyện buổi sáng sớm sau khi thức dậy sẽ giúp bạn tập trung vào sự hiện diện của Chúa; suy ngẫm Lời Ngài. Thời gian để cầu nguyện cho những người thân yêu và tìm kiếm ý muốn Chúa cho chính mình.

Giờ chính là lúc tốt nhất để gặp gỡ Chúa. Hãy đến và tìm kiếm Ngài. Nguyện phước hạnh sẽ theo bạn trong hành trình của ngày hôm nay.

“Thưa Cha,

Cảm ơn Ngài vì con lại được đón một ngày mới trong sự tốt lành của Ngài. Con vui mừng khi có Ngài đồng hành cùng con mỗi ngày trong cả những lúc bình an thịnh vượng lẫn lúc khó nguy của cuộc đời con.

Nguyện Thánh Linh Chúa đổi mới tâm thần con mỗi ngày, khiến con trở nên khôn ngoan và hoàn thiện trong ý muốn và mục đích của Ngài. Con đặt mọi điều lo lắng trong lòng con dưới chân Chúa. Xin thêm sức cho con, giúp con mạnh mẽ sống cho Ngài trong thế giới đầy cám dỗ này. Lời Ngài phán rằng sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian này, và Ngài cũng biết trước những gì con sẽ phải đối mặt hôm nay, con đặt sự trông cậy mình nơi Ngài. Xin hãy đi cùng con, giúp con chiến thắng mọi sự và nâng đỡ con khi con vấp ngã.

Xin thêm sức cho con, giúp con sống mạnh mẽ cho Ngài trong thế giới đầy cám dỗ này. Ngài là Vầng Đá và nơi trú ẩn của con. Ở trong Ngài con được nương náu mình. Xin giúp con bước đi trong Lẽ Thật, không phải bằng mắt thấy hoặc bằng cảm xúc. Giúp con nhìn những gì xảy đến như một cơ hội để thấy cách Ngài hành động, qua đó con càng được trưởng thành và kinh nghiệm Chúa rõ ràng hơn.

Cảm ơn Chúa vì gia đình và những người bạn Ngài gửi đến cho con để đồng hành cùng con. Xin Chúa thăm viếng, gìn giữ họ mỗi ngày và ban phước cho họ như Ngài đã ban phước cho con vậy. Con cầu nguyện để mỗi ngày họ sẽ được kinh nghiệm Chúa một cách sâu nhiệm và cá nhân. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan khi đứng trước mọi quyết định của mình.

Con hướng sự tập trung vào Ngài ngày hôm nay. Xin giúp con tìm kiếm ý muốn Chúa thay vì ý riêng. Cầu xin Thánh Linh tiếp tục hành động và giữ con trong dòng chảy của Ngài. Nguyện Danh Chúa được tôn cao trên khắp cả đất và được vinh hiển qua cuộc đời con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

—————
Ma-thi-ơ 6:13 “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác.”

Thi-thiên 16:10-11 “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm-phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.  Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.”

Thi-thiên 5:3 “Đức Giê-hô-va ôi!  Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.”

Thi-thiên 19:14 “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi,  Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!”

Ma-thi-ơ 26:33 “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ;  tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: Beliefnet.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like