Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 23: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Thánh Khiết

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 23: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Thánh Khiết

by Nau Puih
30 đọc

Chúa Thánh Khiết

Năm 739 T.C., Ê-sai đã được thấy Chúa và ông thốt lên khi chứng kiến sự thánh khiết của Ngài – Ê-sai 6:1-8.

“Ta đã thấy Chúa”

Ê-sai là một trong những người hiếm hoi thấy Đức Chúa Trời khi còn sống trên đất. Ông đã miêu tả sự thánh thiết tuyệt đối của Chúa qua ba bằng chứng:

Thứ nhất, Chúa là Đấng duy nhất được se-ra-phim thờ phượng. Từ Hê-bơ-rơ “seraph” nghĩa là “thiêu đốt”. Chúa được miêu tả là đám lửa hay thiêu đốt (Hê-bơ-rơ 12:29). Các thiên sứ này ở gần Chúa nên họ cũng kinh nghiệm Chúa như ngọn lửa thiêu đốt nhưng họ không bị thiêu cháy.

Thứ hai là sự ngợi ca Chúa thánh khiết của các se-ra-phim (Ê-sai 6:3). Chúa có nhiều đặc tính nhưng thánh khiết là đặc tính chủ yếu nhất là thánh khiết.

Thứ ba là đáp ứng của Ê-sai, run rẩy, ăn năn trước Chúa thánh khiết (Ê-sai 6:5).

Chúa thánh khiết được miêu tả xuyên suốt Kinh Thánh:

Sự thánh khiết của Chúa không giống bất kỳ sự thánh khiết nào – Khải huyền 4:8, Ô-sê 11:9, Xuất Ai Cập ký 15:11, 1 Sa-mu-ên 2:2, Ê-sai 40:25, Khải huyền 15:4

Sự thánh khiết của Chúa tách biệt tuyết đối với tội lỗi – Ha-ba-cúc 1:13

Sự thánh khiết của Chúa hoàn toàn tinh khiết – Hê-bơ-rơ 12:29

Sự thánh khiết của Chúa là một trong những đặc tính chính của Ngài

Sự thánh khiết của Chúa được lặp lại ba lần, trong Kinh Thánh, điều gì được lặp lại ba lần là điều vô cùng quan trọng – Ê-sai 6:3, Khải huyền 4:8

Sự thánh khiết của Chúa không đổi

Bởi Chúa thánh khiết nên khi chúng ta suy ngẫm về sự thánh khiết của Chúa, chúng ta cần có một trong những đáp ứng sau:

Xưng nhận tội lỗi – Ê-sai 6:5

Hạ mình – Ê-sai 57:15

Sẵn lòng đi tới nơi Chúa sai đi và làm điều Chúa bảo – Ê-sai 6:8

Sống cuộc đời trong sạch, chính trực – Thi thiên 15:1-5,

Chúa thánh khiết. Điều này thúc giục chúng ta đối mặt với tội lỗi mình và nhận lấy tình yêu của Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn biết rằng quanh ngai Chúa, đặc tính các thiên sứ ngợi khen là sự thánh khiết chứ không phải tình yêu của Ngài?
  2. Điều nào trong bốn sự đáp ứng với sự thánh khiết của Chúa đọng lại trong bạn nhất? Tại sao?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like