Home Giải Đáp Thắc Mắc Tôi Không Muốn Chúa Phán Bảo Việc Tôi Phải Làm

Tôi Không Muốn Chúa Phán Bảo Việc Tôi Phải Làm

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi tin vào Chúa Giê-xu và chuyện lên Thiên Đàng và tất cả những điều đó, nhưng liệu tôi có phải từ bỏ tự do của chính mình? Có lẽ tôi chỉ là kẻ chuyên quyền (bạn gái hay gọi tôi như vậy), nhưng tôi không thích ai đó nói tôi phải làm thế này hay phải sống thế kia – ngay cả Chúa.

Trả lời:

Tôi không biết liệu bạn có đúng là kiểu người mà người ta hay gọi là “kẻ chuyên quyền” – nhưng tôi nghĩ bạn thực sự rất cứng đầu! Như bạn nói, bạn không thích bị nói phải làm gì (hoặc không nên làm gì), mà chỉ muốn làm theo ý của bạn.

Không phải cứng đầu luôn luôn sai, dĩ nhiên, không sai nếu chúng ta một mực giữ lập trường về những điều đúng đắn. Chẳng hạn, một người nào đó kiên quyết từ chối làm sai thì phải được khen thưởng. Chúng ta cũng tôn vinh những người kiên quyết chiến đấu chống lại đói nghèo hay phân biệt chủng tộc và cố gắng làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Kinh Thánh nói, “Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ.” 1 Cô-rinh-tô 16:13

Nhưng tính bướng bỉnh cũng có thể hủy hoại chúng ta nếu chúng ta không bao giờ lắng nghe lời khuyên hay không thay đổi ngay cả khi sai rõ ràng. Trên hết, thái độ bướng bỉnh sẽ hủy diệt tâm linh của chúng ta nếu chúng ta quay lưng và kiên quyết sống xa cách Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi nói về những người trong thời của ông, “Nhưng họ chẳng nghe, và chẳng ghé tai vào, cứ bước đi trong mưu của mình, theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, thụt lùi chẳng bước tới. Giê-rê-mi 7:24

Đừng để điều này xảy ra với bạn. Thay vào đó, hãy hướng về Chúa Giê-xu Christ và bởi đức tin cam kết dâng cuộc sống của bạn cho Ngài. Sau đó hãy xin Ngài giúp bạn vượt qua mong muốn tự kiểm soát cuộc sống, và thay đổi bạn trở thành người kiên quyết sống cho Đấng Christ và bước theo Ngài trên hết mọi sự.

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: Billy Graham

Ảnh: verywell.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like