Home Dưỡng Linh Nhẫn Nhục Chịu Đựng Nhau

Nhẫn Nhục Chịu Đựng Nhau

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/5R4o3qMD8WU

“Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

Mọi người đều có những ngày tệ hại. Kay biết tôi có hai lần hay giận mỗi tuần. Tôi hay giận vào trưa thứ Bảy vì tôi tập trung vào thông điệp tôi sắp giảng. Và lần khác tôi hay giận là sáng thứ Hai, vì tôi kiệt sức do giảng suốt cuối tuần và nói chuyện với người ta giữa các giờ thờ phượng. Nên Kay dung thứ cho điều đó. Cô ấy nhẫn nhục chịu đựng tôi. 

Đó là phần chủ yếu trong cách bạn đối phó với những CTKD (người Cần Thêm Khoan Dung). Trong những bài dưỡng linh trước, tôi đã đề cập việc đối phó với CTKD thì chúng ta cần nhìn phía sau cách hành xử và cự tuyệt nóng giận. Nhưng chúng ta cũng phải đối phó với họ như Kay đối phó với tôi khi tôi trong tâm trạng dễ giận: Chúng ta phải nhẫn nhục chịu đựng nhau.

Kinh Thánh nói, “Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

Không phải mọi người làm bạn nổi cáu hoặc làm tổn thương bạn đều nhận ra điều họ đang làm. Thường thường họ phản ứng lại nỗi đau riêng thầm kín của họ, và thậm chí họ không biết rằng họ đang làm tổn thương tất cả những người quanh họ.

Vậy thì bạn làm gì? Khi tôi thấy khó bỏ qua lỗi lầm, tôi nhớ lại món quà vĩ đại về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ câu Kinh Thánh Cô-lô-se 3:13: “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like