Home Thánh Kinh Hàng Ngày Thi Thiên 50: Tạ Ơn Chúa Vì Chính Ngài, Không Chỉ Bởi Những Gì Ngài Làm

Thi Thiên 50: Tạ Ơn Chúa Vì Chính Ngài, Không Chỉ Bởi Những Gì Ngài Làm

by Sưu Tầm
30 đọc

“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh Ta.” – Thi-thiên 50:23

Bất cứ khi nào bạn nói lời cảm ơn tới ai đó là bạn đang khen ngợi người ta. Ví dụ, nếu tôi nói với nhà tôi, “Em yêu, anh biết ơn vì bữa tiệc Tạ ơn tuyệt vời mà em đã tổ chức,” thì tôi đang khen ngợi vợ mình. Khi tôi nói với mẹ của cô ấy, “Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra Kay để con có thể kết hôn với cô ấy,” là tôi cũng đang khen ngợi mẹ vợ mình. Khi tôi nói với ai đó, “Cảm ơn bạn đã mở cửa cho tôi” hoặc “Cảm ơn anh đã đến nhóm lại cùng chúng tôi”, tức là tôi đang khen ngợi người đó. Một biểu hiện của lòng biết ơn chính là khen ngợi người khác.

Kinh Thánh nói rằng điều này cũng đúng đối với Đức Chúa Trời: “Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh Ta ” (Thi Thiên 50:23). Khi bạn dâng của lễ bằng sự tạ ơn, bạn đang dâng thời gian của mình. Vì bạn phải dành thời gian để nghĩ về những điều mà bạn biết ơn.

Vợ tôi thích nghe tôi nói, “Cảm ơn” vì những điều cô ấy làm cho tôi. Nhưng nếu đó là tất cả những gì tôi làm, cô ấy sẽ bắt đầu tự hỏi, “Liệu anh ấy có thực sự yêu mình, hay anh ấy chỉ yêu những gì mình làm cho anh ấy?” Một lúc nào đó, tôi phải bắt đầu tiến đến một mức độ cao hơn của lòng biết ơn, đó là không chỉ cảm ơn vì những gì cô ấy làm mà còn cảm ơn cô ấy vì chính cô ấy. Đó là sự biết ơn sâu sắc và trưởng thành hơn.

Nếu lần duy nhất con của bạn cảm ơn bạn là khi bạn cho chúng tiền tiêu vặt, bạn sẽ bắt đầu tự hỏi, “Liệu chúng yêu mình, hay chỉ yêu tiền của mình?”

Nếu tất cả những gì bạn làm là cảm ơn Chúa vì đã để bạn học trong lớp học này, hoặc ban cho bạn đồ ăn, hoặc chỉ vì tất cả những gì mà Ngài làm cho bạn, thì bạn nên tự hỏi bản thân rằng “Tôi có thực sự yêu mến Chúa, hay chỉ yêu những gì Ngài làm cho tôi?”

Mỗi chúng ta ngày hôm nay hãy học cách cảm tạ Chúa không chỉ vì những gì Ngài đã làm, nhưng vì Ngài là chính Ngài. Hãy cám ơn Chúa vì sự khôn ngoan của Ngài trổi hơn chúng ta. Ngài biết rõ mỗi chúng ta hơn cả những gì chúng ta hiểu về bản thân mình. Hãy cảm tạ Chúa vì trong thế giới suy chuyển mỗi ngày, Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn kiên định. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, trong Ngài chẳng có một sự gian ác nào. Hãy tạ ơn vì tình yêu, sự thương xót và vì những bản tính tốt lành của Ngài.

Thái độ cảm ơn vượt trên cả việc chỉ “Cảm ơn Chúa vì đồ ăn này” đến “Cảm ơn Chúa, vì Ngài là Chúa” sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ đem đến cho  bạn cội rễ thuộc linh sâu sắc hơn.

“Lạy Cha,

Tạ ơn Cha vì sự khôn ngoan của Ngài trổi hơn của loài người chúng con. Con chẳng thể nào thôi ngạc nhiên về sự khôn ngoan không thể dò lường được của Ngài. Cám ơn Cha vì Ngài biết rõ về con và những điều sẽ khiến con hạnh phúc hơn cả chính con nữa. Con cám ơn Ngài vì Ngài luôn kiên định trong khi đức tin của con luôn trồi sụt. Tạ ơn Chúa Giê-xu vì hôm qua, ngày nay, và cho đến ngàn đời Ngài không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8).

Con biết ơn vì tình yêu và sự thương xót của Ngài. Con vô cùng tự hào khi được làm con của Đức Chúa Trời Tối Cao. Cám ơn Ngài vì ngay cả khi con không hiểu được điều gì đó, thì Ngài đã sắm sẵn mọi điều tốt nhất cho con rồi. Khi thế gian này đang bại hoại, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn tốt lành. Trong Ngài chẳng có một sự gian ác nào và Ngài chẳng hề giống như một thần nào khác ở thế gian này.

Ngày hôm nay và nhiều ngày sau nữa, xin giúp con luôn biết ơn Ngài, không chỉ vì những gì Ngài đã làm trên cuộc đời con, nhưng vì chính Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy khiến sự biết ơn ngự trị tâm con. Nguyện môi miệng con, đời sống con sẽ ngợi khen Ngài mãi mãi. Vì một đời sống của sự ngợi khen và cảm tạ sẽ là một đời sống tràn đầy phép màu. Và khi lời cảm tạ ra khỏi miệng con, mọi khó khăn xảy đến sẽ không còn trở nên khó chịu nữa.

Cảm ơn Chúa con cầu nguyện, Amen!

Câu hỏi suy gẫm:

  • Các bác sĩ đã chỉ ra trong nhiều báo cáo rằng biết ơn là cảm xúc lành mạnh nhất của con người. Bạn nghĩ tại sao lại như vậy?
  • Làm thế nào mà lòng biết ơn sâu sắc giúp bạn gần gũi với Chúa hơn?
  • Trong tuần này, mỗi ngày hãy bắt đầu ngày mới bằng cách nghĩ đến 10 điều để cảm tạ Chúa. Vào cuối tuần, hãy kiểm tra xem hành động này ảnh hưởng đến thái độ và tác động đến từng ngày của bạn như thế nào.

—————–

Cô-lô-se 3:15 “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:15,18 “Hãy luôn vui mừng. Hãy cảm tạ về mọi điều.”

Thi-thiên 95:2-3 “Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, Là Vua cao cả trên hết các thần.”

Thi-thiên 100:4-5 “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.”

Biên dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like