Home Giải Đáp Thắc Mắc Người Tiêu Cực Và Hay Chỉ Trích Có Thể Là Cơ Đốc Nhân Không?

Người Tiêu Cực Và Hay Chỉ Trích Có Thể Là Cơ Đốc Nhân Không?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi:

Có một người tôi quen vô cùng khó tính và nhận mình là Cơ Đốc Nhân, mặc dù cô luôn tiêu cực và chỉ trích mọi người khiến không ai có thể thoải mái khi ở gần cô. Nếu Cơ Đốc Nhân là như thế thì tôi không muốn là Cơ Đốc Nhân.

Trả lời:

Nếu phải như vậy mới là Cơ Đốc Nhân thì tôi nghĩ chẳng ai muốn mình trở thành con cái Chúa! Chúa Giê-xu quở trách những người giả hình đi theo tôn giáo mà không có niềm vui, những người khiến cho người mới theo đạo thành người của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.” Ma-thi-ơ 23:15.

Nhưng nghe này: Cơ Đốc Nhân không phải như vậy! Chỉ có Chúa mới biết tấm lòng của con người; dĩ nhiên; cô ấy có lẽ còn khó tính hơn rất nhiều khi chưa trở thành con cái Chúa (nếu quả thật như vậy). Nhưng bạn đừng vơ đũa cả nắm. Thay vì đó, hãy nhìn vào Chúa – và khi tập chú vào Ngài, bạn sẽ nhận ra điều hoàn toàn khác biệt, đó là Chúa yêu bạn, và Ngài muốn đổ đầy bạn bằng tình yêu của Ngài. Cuộc sống của bạn sẽ chẳng còn như cũ nữa khi bạn nhận ra sự thật này.

Làm sao tôi biết Chúa yêu tôi? Tôi biết điều đó vì Chúa Giê-xu Christ đã đến thế giời này để giải quyết vấn đề lớn nhất của chúng ta – đó là bản thân chúng ta. Bạn có thể thấy mình là người tốt – chắc chắn là tốt hơn cô ấy. Nhưng thật lòng, bạn biết mình thiếu sót – không đạt tiêu chuẩn do chính mình đặt ra, nhưng trên tất cả, bạn còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của Chúa.

Chúa có thể bỏ mặc chúng ta – nhưng Ngài đã không làm vậy. Thay vào đó, Ngài đến thế giới này trong hình dài con người tên là Giê-xu Christ để rửa sạch tội lỗi của chúng ta bằng việc chết trên cây thập giá. Và khi chúng ta mở lòng và sống cho Ngài, thì Ngài sống trong chúng ta và thay đổi chúng ta.  Xin điều này xảy đến cho bạn. Chúa Giê-xu đã nói, “Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật.” Khải Huyền 21:5

Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch

Nguồn: billygraham.org

Ảnh: fee.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like