Home Chuyên Đề Mua Hàng Trên Mạng Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Đức Tin

Mua Hàng Trên Mạng Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Đức Tin

by Van Anh
30 đọc

Bạn đã từng đặt hàng trên mạng bao giờ chưa? Tôi đã từng có một thẻ mua hàng trên Amazon dịp Giáng sinh năm nay, và tôi đã dùng nó để mua rất nhiều thứ trên trang mạng đó. Điều thú vị trong việc đặt hàng trên Amazon đó là bạn sẽ không có thứ mà bạn đặt ngay lập tức. Họ sẽ chuyển hàng về cho bạn và bạn sẽ phải chờ đợi một vài ngày để nhận được hàng mình đã đặt. Khi bạn thực sự háo hức với những đồ mình đã mua, chờ đợi đúng là một cực hình.

Việc đặt hàng trên mạng nhắc nhở chúng ta về cách thức đức tin hành động. Đức tin đơn giản là việc bạn nắm lấy lời Chúa và tin vào điều đó. Những thứ mà bạn cảm thấy hay nhìn nhận về cuộc sống xung quanh bạn không còn là vấn đề nữa, nếu như Lời Chúa đã phán, và đức tin tin rằng đó là lẽ thật.

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Thỉnh thoảng có một số thứ chúng ta đặt lòng tin vào nó nhưng lại không bao giờ xảy ra ngay lập tức. Đó cũng giống như khi chúng ta đặt hàng trên mạng. Bạn phải tin rằng công ty đó sẽ làm theo như những gì ho đã nói và gửi cho bạn thứ mà bạn đã đặt. Điều cơ bản nhất ở đây chính là đức tin. Đó là việc tin tưởng người khác sẽ làm thứ mà họ đã nói.

Và đó là điều Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm trong Kinh Thánh. Ngài phán với chúng ta rằng hãy nhận lấy những gì Ngài đã nói và tin tưởng. Và mặc dù chúng ta không ngay lập tức thấy được điều đó, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng ta sẽ có  được những điều mà Chúa đã hứa với chúng ta. Giống như khi đặt hàng trên mạng, chúng ta không thể có nó hay nhìn thấy nó ngay lúc đó, mà chúng ta biết rằng nó sẽ đến trong vài ngày tới.

Như vậy mỗi lần bạn đặt hàng trên mạng, hãy nhớ rằng khi bạn tin tưởng rằng cửa hàng sẽ gửi cho bạn hàng mà bạn đã đặt, thì bạn cũng có thể tin tưởng Chúa sẽ làm mọi điều như Ngài đã nói. Bạn có thể không thấy được lời hứa của Đức Chúa Trời đến ngay lập tức, nhưng bạn có thể tin chắc rằng chúng sẽ đến trên đời sống của bạn.

 

Bettina Nguyen dịch

Nguồn: studentdevos.com

Ảnh: tinhhoa.net

Bình Luận:

You may also like