Home Thánh Kinh Hàng Ngày Kinh Nghiệm Sự Chữa Lành Hoàn Toàn Bằng Lời Cầu Nguyện

Kinh Nghiệm Sự Chữa Lành Hoàn Toàn Bằng Lời Cầu Nguyện

by Christianstt.com
30 đọc

Chừng nào còn sống trên đất này, chúng ta đều phải đối diện với những gánh nặng, đau yếu về cả thuộc linh và thuộc thể. Chúng ta cũng không thể tránh khỏi mặc cảm tội lỗi. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta; bạn và tôi không phải vật lộn với những khó nhọc một mình đâu!

Chúa Giê-xu cũng đã phải trải qua những cám dỗ, mệt mỏi và đau đớn vì chúng ta; Ngài đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. (Ê-sai 53:3-5).

Dù bạn đang phải đối diện với bệnh tật, yếu đuối trong bất cứ phương diện nào, hãy bám chắc vào lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Hãy dâng mọi tâm tư và thể trạng của bạn lên cho Ngài trong sự cầu nguyện; tin rằng mọi sự đều hoàn hảo và trọn vẹn trong sự tể trị của Đức Chúa Trời:

Giê-hô-va Rapha, Đức Chúa Trời của sự chữa lành!

Chẳng có điều gì quá khó đối với Ngài. Cảm tạ Chúa vì quyền năng vĩ đại và sự khôn ngoan không thể dò được của Ngài bày tỏ trên đời sống con mỗi ngày. Con quỳ gối, hạ lòng, dâng lên Ngài mọi mệt mỏi, đau ốm trên con và những người thân yêu của con.

Vì muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, mà cả con nữa, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự cứu chuộc thân thể mình (Rô-ma 8:23). Con biết sẽ chẳng thể tránh khỏi những yếu đuối và bệnh tật của đời này. Nhưng lòng con bình yên trong Ngài, chẳng hề rúng động trước những hoạn nạn xảy đến, vì Ngài đã thắng thế gian rồi (Giăng 16:33).

Thì giờ này con cầu nguyện cho chính mình và cho những ai đang đói khát thuộc linh, bận rộn xoay vần với cuộc sống và trở nên hời hợt với Ngài. Cha ơi, thiếu đi sự cầu nguyện mỗi ngày khiến con không đủ sức lực đương đầu với thử thách. Mệt mỏi, áp lực đè nặng trong lòng khiến con mất phương hướng và thất vọng vô cùng. Xin phục hồi mối quan hệ của con với Ngài và chặt đứt sự dối trá ma quỷ reo vào tâm trí, khiến con mặc cảm, yếu đuối. Xin chỉ cho con con đường phải đi và yên ủi con. Con công bố sự bình an và tình yêu của Ngài chữa lành con cả trong lẫn ngoài.

Cha ơi, những bệnh về đường hô hấp, đường máu, ung nhọt, lở loét, truyền nhiễm… xuất hiện khắp mọi nơi. Con cầu nguyện cho những ai đang phải chống chọi với bệnh tật, đau yếu thân thể. Nhân danh Chúa Giê-xu con trói buộc mọi công việc của Sa-tan trên thân thể của những người thân của con và tất cả những người thuộc về Chúa. Con công bố phép lạ cùng sự chữa lành đầy uy quyền bởi huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá. Tất cả những sự sợ hãi, thất vọng, đau đớn không có quyền chi phối thân thể của họ nữa. Dù sự chữa lành đến ngay lập tức hoặc theo một tiến trình, con cầu nguyện, dâng cả linh hồn và thân thể của họ trong tay Ngài. Cầu xin sức lực của Ngài thêm lên trong họ để họ vững vàng trong sự trông cậy dù bệnh tật đáng sợ đến thế nào.

Xin nhắc nhở họ và chính con nữa, rằng thân thể chúng con ở đời này chỉ là tạm, Ngài sẽ ban cho những kẻ tin Ngài một thân thể hoàn toàn mới, hoàn hảo, thánh khiết nơi thiên đàng vinh hiển của Ngài. Xin giúp chúng con không nhìn vào nghịch cảnh hoặc nghi ngờ Chúa. Nhưng khiến chúng con kinh nghiệm được phép lạ và quyền năng của Ngài bày tỏ ngay chính lúc chúng con suy sụp nhất. Con công bố, dù phải trải qua những tột cùng đau đớn của thân thể, chúng con vẫn hết lòng tin cậy nơi Ngài.

Xin ban sự tươi mới và phục hồi mỗi chúng con để kiên trì vượt qua khó nhọc mỗi bằng sức lực Ngài. Vì kẻ nào trông cậy nơi Chúa chẳng hề bị hổ thẹn. Xin hướng chúng con về Thiên Đàng vinh hiển thay vì bận tâm với những lo lắng của đời tạm này. Nguyện Danh Ngài được vinh hiển qua chính thử thách của chúng con. Cảm tạ Chúa!

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————–

Mác 5:34 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái Ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.”

Thi-thiên 147:3 “Ngài chữa lành người có lòng đau thương; Và bó vít của họ.”

Giê-rê-mi 17:14 “Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: Vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen.”

1 Phi-e-rơ 2:24 “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vê tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.”

Giăng 8:36 “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”

Thi-thiên 34:17-18 “Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like