Home Thánh Kinh Hàng Ngày Bước Đi Bởi Đức Tin, Chẳng Phải Bởi Mắt Thấy

Bước Đi Bởi Đức Tin, Chẳng Phải Bởi Mắt Thấy

by Christianstt.com
30 đọc

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”Hê-bơ-rơ 11:1

Bạn biết không? Đức Chúa Trời luôn muốn làm những điều vĩ đại trong cuộc đời bạn, Ngài luôn tìm kiếm những tấm lòng sẵn sàng đồng công cùng Ngài để làm những điều lớn lao cho thế giới này. Vậy nhưng đôi khi chúng ta chỉ sẵn sàng bước đi khi nhìn thấy những kế hoạch hữu hình, chi tiết mà ít ai dám trả giá cho những gì mình không nhìn thấy hoặc không biết chắc chắn.

Nhưng Đức Chúa Trời biết rõ hoạch định của Ngài cho mỗi cuộc đời chúng ta, và điều Ngài mong đợi ở chúng ta đó là tin cậy trọn vẹn nơi Ngài. Vì mọi ý tưởng của Ngài đối cùng chúng ta là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để chúng ta được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Hãy đến với Chúa ngay lúc này, tin cậy phó thác cho Ngài mọi hoạch định của bạn. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta và Ngài là Đấng làm trổi hơn mọi điều cầu xin và suy tưởng:

“Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha đời đời của con!

Cảm tạ Chúa vì dù lúc con yếu đuối hay mạnh mẽ, Ngài đều đồng hành cùng con, ban sức lực cho con và nắm tay con vượt qua khó nhọc của mỗi ngày. Con dâng lời chúc tụng và ngợi khen Ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài!

Tạ ơn Chúa vì đức tin của con được trưởng thành mỗi ngày qua những thử thách Ngài cho phép xảy đến trong cuộc đời con. Con cầu nguyện xin Chúa ban sức lực và sự khôn ngoan của Ngài giúp con dũng cảm đương đầu với những gì sẽ xảy ra.

Thưa Cha, con biết rằng con người là hữu hạn. Cũng vì chính sự hữu hạn này khiến con đôi khi chỉ dám sẵn sàng bước đi trong sự hữu hạn của mắt thấy thay vì mạnh dạn bước đi bởi đức tin cho những điều chẳng thấy được. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Xin tha thứ cho sự yếu đuối và nghi ngờ của con.

Khi xưa, bởi đức tin mà Áp-ra-ham được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc (Rô-ma 4:18). Bởi đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt (Hê-bơ-rơ 11:2). Cũng bởi đức tin mà Phi-e-rơ đã dám bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước để đến cùng Chúa Giê-xu giữa cơn bão dù ông nhận thức rõ mối nguy hiểm xung quanh lúc bấy giờ.

Cha ơi, cũng bởi đức tin mà chúng con được cứu chuộc, được xưng công bình và được biến đổi một đời sống nên thánh đẹp lòng Ngài. Xin thêm lên trong con một đức tin mạnh mẽ để dám sẵn sàng vượt qua mọi rào cản và giới hạn của suy nghĩ để ra đi cho Ngài.

Xin dìu bước con trong sự tin kính, và tin cậy kế hoạch trọn vẹn Ngài sắm sẵn cho con trong hành trình bước đi với Ngài. Xin cất bỏ nghi ngời và sợ hãi trong lòng con; giúp con không nhìn vào khả năng giới hạn của bản thân hoặc những điều mắt thấy; nhưng tập trung vào quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời – Đấng có thể biến những điều không thể thành có thể, khiến các sông chảy trong nơi sa mạc (Ê-sai 43:19) và khiến cho đá phải cất tiếng ngợi khen. Chẳng có điều gì quá khó đối với Đức Chúa Trời.

Vì loài người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước người (Châm-ngôn 16:9). Con xin dâng hết thảy mọi ý định và kế hoạch của con cho Ngài. Xin làm thành mọi sự theo ý muốn tốt lành của Chúa vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con. Xin ban cho con một tấm lòng bền đỗ, nhịn nhục và đức tin đủ mạnh, để dù trong bất kì hoàn cảnh nào, lòng con chẳng hề lay chuyển.

Xin bày tỏ kế hoạch của Ngài dành cho cuộc đời con và giúp con tập trung vào ý muốn của Ngài và loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, nghi ngờ. Sẽ có những sự dạy dỗ và giáo lý sai lạc tiếp cận chúng con, nhưng xin Cha ban thần trí khôn ngoan của Ngài, soi sáng chúng con bằng Lẽ Thật, giúp chúng con đứng vững trước sự lừa dối của Sa-tan. Con công bố sự chữa lành, tha thứ của Chúa và rũ bỏ mọi cáu cặn, nghi ngờ, lo sợ đang ngự trị trong lòng con.

Ngợi khen Chúa con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

——————

2 Cô-rinh-tô 5:7 “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.”

Hê-bơ-rơ 11:6 “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

Thi-thiên 33:9 “Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.”

 Dân-số-ký 23:19 “Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?”

Ma-thi-ơ 6:25 “Vậy nên Ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao?”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like