Home Thánh Kinh Hàng Ngày Bước Đi Trong Ân Điển

Bước Đi Trong Ân Điển

by Christianstt.com
30 đọc

 “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.” Rô-ma 5:1-2

Thưa Cha, là Đức Chúa Trời của tình yêu thương!

Ngài thật tuyệt vời. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tạ ơn Cha vì đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong đó có chúng con, là những tạo vật đặc biệt và đẹp đẽ nhất vũ trụ này. Tạ ơn Ngài vì chính tình yêu đời đời không hề thay đổi của Ngài đã cho phép chúng con, là những tội nhân, được hưởng trọn vẹn ân điển và phước hạnh của Ngài dù chúng con không xứng đáng.

Con đến trước mặt Ngài buổi sáng ngày hôm nay để dâng lời chúc tạ ba ngôi Đức Chúa Trời. Tạ ơn Cha vì chẳng có điều gì là quá khó đối với Ngài và sự khôn ngoan của Ngài chẳng ai dò được. Không có điều gì so sánh được với tình yêu của Ngài. Ngài xứng đáng được ngợi khen và tôn trọng. Ngài là Đấng Cứu Chuộc và Đồn Lũy của con, Halelugia!

Cha ơi, dù những thử thách và những nỗi thống khổ xảy đến trong cuộc đời con, con vẫn dâng lời tạ ơn Ngài vì đã luôn ở bên con để vực con dậy, phục hồi con và khiến con được bình an. Con được trọn vẹn trong tình yêu vô bờ của Ngài khi con bước đi trong Ân điển; và Ngài là Đấng Yên ủi con mỗi khi con cần Ngài. Sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Quả thật trọn đời sống con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con, và con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Xin tiếp tục thêm lên cho con một đức tin vững vàng để con trông cậy Chúa mỗi ngày.

Tạ ơn Ngài vì con được phước và may mắn khi ở trong Lời Hứa của Ngài và phàm những ai ở trong Đấng Christ đều được may mắn trong đường lối mình. Thậm chí khi nhìn vào trong thế giới đang suy đồi này, con vẫn nhìn thấy những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời và ơn của Ngài trên đất kẻ sống. Con biết ơn Chúa thật nhiều!

Cha ơi, thì giờ này con hạ mình, khiêm nhường, đứng vào chỗ sứt mẻ của dân tộc con, của những người chưa biết Chúa, của những người đang ngày ngày gồng mình chịu đựng những đau khổ, mệt mỏi và tan vỡ vì họ không biết Đức Chúa Trời. Xin Cha thương xót họ và mở mắt cho họ để họ thấy rằng thế giới này không hề tuyệt vọng và đau thương như họ nghĩ. Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị thế giới này. Xin hãy chữa lành tấm lòng của họ, yên ủi những linh hồn đang cô đơn vì thiếu mất ánh sáng của sự hiện diện Ngài và bày tỏ cho họ biết rằng có Ngài là điều ý nghĩa và giá trị nhất trong cuộc đời họ.

Xin hãy sử dụng mỗi chúng con làm một nguồn phước cho dân tộc mình. Mùa gặt thật trúng song con gặt thì ít, xin hãy chuẩn bị mỗi tấm lòng chúng con, để chúng con sẵn sàng ra đi làm chứng nhân cho Ngài. Nguyện cuộc đời con bày tỏ tình yêu cho những người lân cận để họ thấy Chúa và mong muốn được bước đi trong ánh sáng và Ân điển của Ngài. Xin tha thứ cho họ vì họ đã vô tín và chối bỏ Ngài. Con dâng những linh hồn chưa biết Chúa trong cánh tay nhân từ của Ngài. Nguyện ý Ngài được nên.

Tạ ơn Cha con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

————-

Gia-cơ 4:6 “Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngại, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”

2 Cô-rinh-tô 9:8 “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thư ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.”

1 Phi-e-rơ 1:3-5 “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like