Home Giải Đáp Thắc Mắc Sự Cất Lên Là Gì? Hãy Xem Kinh Thánh Nói Gì Về Điều Đó?

Sự Cất Lên Là Gì? Hãy Xem Kinh Thánh Nói Gì Về Điều Đó?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Sự cất lên là gì?

Trả lời: Có nhiều Cơ Đốc Nhân tin rằng sự đến lần hai của Chúa Giê-xu sẽ diễn ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên là Ngài đến với những người tin Chúa, cả người sống lẫn người chết, trong sự “cất lên” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17). Theo quan điểm này, sự cất lên – đây là khi cơ thể các Cơ Đốc Nhân được biến đổi, người sống và người chết, sẽ gặp Đấng Christ trên bầu trời – đây là một bí mật, bởi vì thế gian với những người không tin sẽ không hề biết khi sự kiện đó xảy ra.

Ảnh hưởng của sự di chuyển này, rất nhiều người sẽ biến mất, tất nhiên, kết quả rất rõ ràng trên đất. Thứ hai, sau khoảng thời gian 7 năm chịu khổ trên đất, Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên đất đến với hội thánh của Chúa, các thánh đồ đã được cất đi (Ma-thi-ơ 24:30, II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, I Phi-e-rơ 1:13, Khải huyền 1:7). Ngài sẽ đắc thắng những kẻ thù nghịch Ngài và sẽ  trị vì thế gian trong suốt 1,000 năm (một thiên niên kỷ) cùng với hội thánh và các thánh đồ của Ngài.

Sau 1,000 năm, những người không tin Chúa còn sống trên đất và những người tội lỗi đã chết sẽ sống lại và sẽ bị đoán xét trước tòa phán xét trắng lớn. Sau đó họ sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời, trong khi những người được cứu sẽ được sống đời đời với đấng Christ trên trời mới và đất mới (Khải huyền, đoạn 19-22)

Nhiều Cơ Đốc Nhân Tin Lành khác tin rằng sự trở lại của Đấng Christ và sự cất lên sẽ không xảy ra đến khi 7 năm khổ nạn kết thúc. Đến khi quan điểm thứ hai được đề cập đến, thì sự cất lên sẽ không còn là bí mật, bởi vì điều đó sẽ trở thành một phần của sự trở lại đắc thắng trông thấy của Đấng Christ để kết thúc thời kỳ gian ác này (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17). Ở điểm này, nhiều nhà giải kinh tranh luận về việc giải nghĩa theo nghĩa đen về một nghìn năm trị vì của Chúa ở trên đất hay liệu tòa đoán xét trắng và trời mới đất mới sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Tất cả các Cơ Đốc Nhân đếu không thống nhất về từng chi tiết sẽ xảy ra trong các sự kiện cuối cùng của lịch sử thế giới. Có một vài sự kiện cũng như trình tự xảy ra của chúng không được nói rõ ràng trong Kinh Thánh. Điều quan trọng là tất cả những Cơ Đốc Nhân phải giữ niềm tin chung là Chúa Giê-xu Christ cuối cùng sẽ quay trở lại trong thân thể chạm tới được, xem thấy được, và cai trị trong vinh quang với các thánh đồ đã được biến đổi và sống lại đời đời. Các chi tiết trong sự kiện vĩ đại đó sẽ được tiết lộ trong thời điểm của Chúa.

Người dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: Billy Graham

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like