Home Chuyên Đề Trả Lời Các Câu Hỏi Về Sách Sáng Thế Ký – Phần 3: Trái Đất Có 6.000 Năm Tuổi

Trả Lời Các Câu Hỏi Về Sách Sáng Thế Ký – Phần 3: Trái Đất Có 6.000 Năm Tuổi

by The Truth In Genesis
30 đọc

Quan điểm trái đất đã có hàng tỷ năm tuổi là một quan điểm tương đối mới. Quan điểm này chỉ trở nên phổ biến trong vòng 200 năm trở lại đây. Trước thời kỳ cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, hầu hết mọi người đều tin rằng trái đất của chúng ta chỉ khoảng 6.000 năm tuổi, như đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Họ tin lời của Đức Chúa Trời là sự thật.

Sau đó, các nhà khoa học đã đưa ra ý tưởng ‘hàng triệu năm’ để thách thức các nhà thần học. Biết rằng hàng triệu năm không có trong Kinh Thánh, họ phải tìm cách để thêm nó vào. Họ bắt đầu coi lời của con người như là sự thật thay vì coi lời Chúa là chân lý. Họ bắt đầu thêm vào Kinh Thánh những ý tưởng như lý thuyết khoảng cách, thuyết ngày-là-một-thời-kỳ và sự tiến hóa thần học.

Năm 1795 cuốn sách của James Hutton được xuất bản có tiêu đề Theory of the Earth (Thuyết về Trái Đất). Cuốn sách này khiến mọi người nghi ngờ liệu trái đất chỉ có 6.000 năm tuổi. Thomas Chalmers đã phát minh ra lý thuyết khoảng cách vào năm 1814 và các Cơ Đốc nhân bắt đầu chấp nhận ý tưởng “hàng triệu năm” này. Cuốn sách của Darwin, The Origin of Species (Nguồn Gốc Của Các Loài), đã được xuất bản vào năm 1859 và không có nhiều sự chống đối với thuyết tiến hóa vì các Cơ Đốc Nhân đã chấp nhận việc tuổi của trái đất già hơn thực tế được ghi trong Kinh Thánh.

Đây là một chủ đề quan trọng. Lời của Đức Chúa Trời là chân lý, hay lời của con người mới là chân lý. Ý tưởng hiện đại ngày nay thuộc trường phái Đồng Dạng nói rằng hiện tại là chìa khóa để mở ra quá khứ. Điều này hoàn toàn sai. Kinh Thánh mới là chìa khóa hoàn hảo duy nhất để mở ra cánh cửa của quá khứ.

Nếu bạn giữ nguyên Kinh Thánh và không thêm gì vào đó, bạn sẽ chỉ có được hàng ngàn năm lịch sử của trái đất và sự chết đến sau tội lỗi. Tội lỗi của A-đam mang sự chết vào trong thế gian.

Nếu bạn đọc Kinh Thánh và thêm vào các phương pháp xác định thời đại có chủ ý của con người thì bạn có được một trái đất hàng triệu năm tuổi và sự chết có trước tội lỗi của A-đam. Đây là dị giáo. Bạn không thể có sự chết trước sự sa ngã.

Nhiều người giờ đây tin rằng có lẽ từ ‘ngày’ trong Sáng Thế ký không phải là một ngày với 24 giờ theo nghĩa đen. Tại sao họ chỉ đặt câu hỏi về việc sử dụng từ ngữ trong Sáng Thế ký? Tại sao không phải là bất cứ sách nào khác trong Kinh Thánh?

Họ thường trích dẫn 2 Phi-e-rơ 3:8, “Đối với Chúa một ngày như ngàn năm…” Nhưng họ thậm chí còn không quan tâm đến việc đọc hết cả câu Kinh Thánh này! Rằng “Đối với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày.” Sự ví von này chỉ đơn giản nói rằng thời gian không có ý nghĩa gì đối với Chúa. Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian, không gian và vật chất như chúng ta.

Một lần nữa, tại sao người ta chỉ đặt vấn đề về việc sử dụng từ ‘ngày’ trong Sáng Thế ký? Vậy thì Giô-suê đã đi xung quanh thành Giê-ri-cô trong bao lâu?

Khi bạn đọc sách Sáng Thế ký, Chúa phán với chúng ta một cách cụ thể những gì đã xảy ra trong 6 ngày đầu tiên của lịch sử. Chúng ta không cần phải cố gắng thêm hàng triệu năm vào giữa những ngày của Sáng Thế ký.

Một số người cố gắng nói rằng những ngày trong Sáng Thế ký thực sự là những khoảng thời gian dài. Giống như trong bản dịch Kinh Thánh của Fenton Ferrar năm 1903; ông viết rằng, “Trải qua các thời kỳ, Đức Chúa Trời tạo ra Hệ Mặt Trời; sau đó là Trái Đất.”; “Đây là thời điểm kết thúc và là buổi bình minh của thời đại đầu tiên”; “Đây là thời điểm kết thúc và bình minh của thời đại thứ hai…”v.v… Như chúng ta có thể thấy ở đây, Fenton Ferrar đang cố gắng một cách vô cùng khó khăn để làm sao cho ý tưởng hàng triệu năm trở nên phù hợp với  Kinh Thánh. Thêm vào lời của Đức Chúa Trời không phải là một điều khôn ngoan mà chúng ta nên làm. Hãy suy nghĩ về điều này. Chúa dựng nên cây cỏ vào ngày thứ ba. Ngài tạo ra mặt trời vào ngày thứ tư. Các loài thực vật cần ánh sáng mặt trời để tồn tại. Hãy tưởng tượng làm sao những cây này có thể chờ đợi hàng triệu năm cho đến khi mặt trời xuất hiện. Hơn nữa, Chúa đã dựng nên các loài chim và côn trùng vào ngày thứ năm và chúng giúp thụ phấn cho cây! Như vậy, những ngày trong Sáng Thế ký không phải là những khoảng thời gian dài.

Từ ‘ngày’ trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘yom’. Từ này được sử dụng hơn 1500 lần trong Kinh Thánh bản King James. Chúng ta hãy xem xét từ này và cách nó được định nghĩa bên ngoài Sáng Thế ký chương 1, sau đó chúng ta sẽ quay lại chương này để xem nó được định nghĩa như thế nào ở đó.

  • Khi ‘ngày’ được sử dụng với một con số, nó luôn luôn có nghĩa là một ngày bình thường.
  • Khi ‘buổi chiều’ và ‘buổi mai’ đi cùng nhau không có từ ‘ngày’, thì đó cũng luôn là một ngày bình thường.
  • Khi ‘buổi chiều’ và ‘buổi mai’ được sử dụng với từ ‘ngày’, đó cũng luôn có nghĩa là một ngày bình thường.
  • Khi ‘đêm’ và ‘ngày’ đi cùng nhau, đó luôn luôn có nghĩa là một ngày bình thường.

Vậy bây giờ chúng ta hãy trở lại với Sáng Thế ký chương 1 và xem Lời của Chúa đang cố gắng nói với chúng ta điều gì. Từ ‘ngày’ được sử dụng cùng với ‘buổi chiều’ và ‘buổi mai’. Mỗi lần sử dụng từ ‘ngày’ cũng được đi kèm với một con số: ngày đầu tiên, ngày thứ hai, v.v… Điều này không thể rõ ràng hơn.

Một ngày là một vòng quay của trái đất trên trục của nó, một tháng là khoảng thời gian mà mặt trăng quay xung quanh trái đất theo quỹ đạo của nó, và một năm là thời gian trái đất quay xung quanh mặt trời theo quỹ đạo của nó.

Vậy thì, ý tưởng một tuần được lấy từ đâu? Nơi duy nhất nó được tìm thấy là trong Kinh Thánh.

Vì trong sáu ngày Chúa đã dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó, nhưng Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy. Như vậy Chúa chúc phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày ấy.” (Xuất Hành 20:11)

Trái Đất Bao Nhiêu Tuổi?

Bây giờ chúng ta đã làm rõ ‘một ngày’ chính xác là gì, tiếp theo hãy xem Kinh thánh nói gì về tuổi của trái đất. Trước tiên, chúng ta cần phải xem xét một vài câu Kinh Thánh.

Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất.Sáng Thế ký 1:1

Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài…Cô-lô-se 1:16

Ngài đáp: “Các ông chưa đọc Kinh Thánh rằng: ‘Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’ ” Ma-thi-ơ 19:4

Nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam và một nữ.Mác 10

Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội.Rô-ma 5:12

Vì bởi tại một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại từ kẻ chết. Vì như trong A-đam tất cả đều phải chết thì trong Chúa Cứu Thế tất cả đều sẽ được sống lại.1 Cô-rinh-tô 15:21-22

Vì Kinh Thánh chép: “Người đầu tiên, A-đam, trở nên một linh hồn sống, còn A-đam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống.” 1 Cô-rinh-tô 15:45

A-đam đặt tên vợ là Ê-va, vì nàng sẽ là mẹ của cả loài người.Sáng Thế ký 3:20

Vì vậy việc dựng nên A-đam và Ê-va là sự khởi đầu, không có sự chết cho đến khi A-đam phạm tội, và Ê-va là mẹ của cả loài người. Điều này khiến mọi việc trở nên khá dễ dàng. Chúng ta chỉ cần thêm ngày tháng. A-đam đã 130 tuổi khi Sết được sinh ra (Sáng Thế ký 5: 3). Sết được 105 tuổi khi Ê-nót được sinh ra (Sáng thế ký 5: 6). Ê-nót được 90 tuổi khi Kê-nan được sinh ra (Sáng thế ký 5: 9).

Nếu bạn đi xuyên suốt Kinh Thánh và thêm vào ngày tháng, không quá khó để bạn có thể làm được điều này, bạn sẽ tính được khoảng 4.000 TCN là thời gian từ lúc sáng thế đến khi Chúa Giê-xu ra đời. Vì vậy, theo Kinh Thánh, trái đất của chúng ta được khoảng 6.000 năm tuổi.

Các sách giáo khoa thì nói rằng trái đất này đã hàng tỷ năm tuổi. Chúa Giê-xu lại nói rằng việc dựng nên A-đam là sự khởi đầu. Vậy là Chúa Giê-xu nói dối phải không? Ngài không hiểu gì về khoa học hiện đại? Hay Ngài nói đúng? Con số 4.004 TCN trong Kinh Thánh tham khảo Scofield có chính xác không?

Trong những bài tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng trái đất này còn trẻ, chứ không già như chúng ta vẫn tưởng.

(Còn nữa)

Dịch: Eunice

Nguồn: truthingenesis.com

Ảnh: fanpop.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like