Home Chuyên Đề Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 14: Tôn Trọng Vô Điều Kiện Và Thuận Phục

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 14: Tôn Trọng Vô Điều Kiện Và Thuận Phục

by Van Anh
30 đọc

Từ quá trình làm việc với các cặp đôi trên khắp thế giới, và từ những nghiên cứu cá nhân về chìa khóa để đi đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn, tôi khám phá ra rằng hầu hết mọi người chồng đều khao khát người vợ tôn trọng mình. Nhiều người đàn ông cho rằng, ham muốn được tôn trọng còn mạnh mẽ hơn là ham muốn về tình dục.

Sách Ê-phê-sô 5:25 có nói: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh…”. Từ “yêu” ở đây được phiên dịch từ tiếng Hy Lạp cổ đại, ‘agape’, được ví như hình thái cao cả nhất của tình yêu, ấy chính là tình yêu của Thượng Đế dành cho nhân loại – một tình yêu thương vô điều kiện vượt trên hết thảy và bất chấp mọi hoàn cảnh.

Nếu mạng lệnh của Đức Chúa Trời là người chồng phải yêu thương vợ mình vô điều kiện, Ngài chẳng lẽ lại không mong sự thuận phục và tôn trọng vô điều kiện từ phía người vợ trong câu 22: “Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa”, và trong câu 33: “còn vợ thì phải kính trọng chồng” chăng?

Căn bản, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người vợ dùng “ngôn ngữ tình yêu”, trong khi người chồng dùng “ngôn ngữ tôn trọng”.  Hôn nhân là một sự hòa hợp lẫn nhau là nơi mà người chồng tìm cách thỏa mãn vợ mình, và người vợ cũng vậy, chứ không phải là nơi để một trong hai “đứng lên giành lấy quyền lợi cho bản thân”.

Thực tế, Phi-e-rơ nhấn mạnh điều đó một lần nữa trong I Phi-e-rơ 3:1 và kêu gọi người vợ thuận phục chồng cho dù người đó không phải là kẻ tin: “Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói…”

Chúa hướng người vợ phải tôn trọng và thuận phục ‘người chồng không tin kính’ của mình, và nói đó là chìa khóa để cảm hóa người chồng. Nếu người vợ nào làm suy yếu vị trí của chồng mình hay tỏ ra thiếu tôn trọng, người đó đồng thời xâm phạm đến sự thuận phục thuộc linh trong mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Sự thuận phục của người vợ với chồng là hình ảnh phản chiếu trực tiếp tới sự thuận phục của họ với Chúa.

I Phi-e-rơ 3:5-6, một lần nữa ông lưu ý: “Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hi vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế, như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ.”

Một điều thú vị đáng chú ý là khi Phi-e-rơ dạy dỗ về sự thuận phục của người vợ, ông đã đem Sa-ra làm ví dụ minh họa. Chúng ta đều biết rằng Sa-ra đã vâng theo Áp-ra-ham dù cho ông có bảo bà nói dối đến tận hai lần để mình giữ được mạng sống. Lần thứ nhất là với Pha-ra-ôn trong Sáng Thế Ký 12:10-20, và rồi với vua A-bi-mê-léc phân đoạn Sáng Thế Ký 20:1-11.

Vậy sau cùng ta liệu có thể nói rằng: sự thuận phục đối với người chồng là tuyệt đối và không có giới hạn chăng?

Điều quan trọng là Sa-ra sống trước thời luật pháp được đưa ra, trước khi có luật pháp, con người ta không có khái niệm tội lỗi một cách rõ ràng. Phao-lô nói trong Rô-ma 7:7 rằng:” Nhưng nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: ‘Ngươi chớ tham lam’ thì tôi đã không biết tham lam là gì.”

Tuy nhiên, ngày nay chúng ta hoàn toàn được dẫn dắt bởi Lời Chúa, và người vợ chính vì lẽ đó cần phải thuận phục chồng nếu điều đó không xâm phạm tới những ranh giới về luật lệ trong Kinh Thánh.

Trong Công vụ 5:29, Khi các thầy tế lễ cấm các môn đồ truyền giảng Phúc Âm tại Giê-ru-sa-lem: “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: ‘Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta.'”

Phi-e-rơ và các sứ đồ để tâm một cách rõ ràng đến các ranh giới cũng như giới hạn về việc vâng theo những người cầm quyền. Cùng một lẽ ấy, người vợ vâng phục chồng mình trong Chúa, nghĩa là trong ranh giới các lời và luật lệ của Đức Chúa Trời.

Trong sách Công vụ 5:1-11 còn có thêm một ví dụ về Sa-phi-ra tuân theo chồng mình là A-na-nia một cách mù quáng mà phạm tội cùng Chúa, và nói dối Đức Thánh Linh. Buồn thay, Sa-phi-ra cùng với chồng nhận lấy án phạt cuối cùng cho tội lỗi của mình, ấy là cái chết của hai người.

Điều đáng suy gẫm:

Bạn đã bao giờ tôn trọng chồng mình vô điều kiện hay chưa? Cũng như bạn có từng mong chồng cũng yêu thương lại bạn vô điều kiện?

 

H.U dịch

Tác giả: Adrian Chua

ảnh: flourising-lives.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like