Home Chuyên Đề Bánh Bông Lan Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Đức Tin

Bánh Bông Lan Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Đức Tin

by Van Anh
30 đọc

Bánh bông lan là một món ăn rất thú vị. Chúng rất ngon, nhẹ và xốp, và cũng có vị kem sữa va-ni phủ bên trong trung tâm bánh. Dù cách làm rất đơn giản, nhưng bánh bông lan thật sự rất tuyệt vời. Bạn có thể tưởng tượng được cuộc đời bạn trước khi bạn ăn chiếc bánh bông lan đầu tiên không? Giống như nhiều người vẫn hay nói rằng nếu chưa được ăn món này thì coi như phí nửa cuộc đời. Nhưng hãy nghĩ về cuộc đời của bạn trước khi bạn biết về nhân kem ngọt ngào, tuyệt vời nằm ở trong bánh.

Nếu bạn không biết đến sự tồn tại của bánh bông lan, làm thế nào để bạn có thể nghe về bánh bông lan? Có lẽ vào một ngày bạn đi chơi với một người bạn và người bạn đó sẽ kể cho bạn nghe về sự tuyệt vời của bánh bông lan. Bạn đó sẽ nói về cấu trúc bánh, vị ngon của nó và tất nhiên là có lớp kem va-ni bên trong bánh. Hơn hết, sau khi nghe người bạn miêu tả về bánh, bạn sẽ muốn chạy ngay đến một cửa hàng gần nhất và tự mình thử một cái.

Đức tin đến như thế nào?

Cách người bạn nói cho bạn nghe về bánh bông lan có vẻ giống như cách đức tin hành động. Sau khi nghe về sự tuyệt vời của bánh bông lan từ người bạn của bạn, sự khao khát được ăn bánh bông lan tăng lên. Đó cũng giống như cách mà đức tin của chúng ta tăng trưởng trong Chúa. Khi chúng ta bắt đầu nghe về Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài, thì chúng ta sẽ muốn biết về Ngài nhiều hơn và từ đó đức tin của chúng ta sẽ phát triển hơn.

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17)

Bạn càng nghe nhiều về bánh bông lan, thì bạn càng muốn nó. Và điều đó giống như đức tin của chúng ta vậy. Chúng ta càng dánh nhiều thời gian cho Lời Chúa, nói nhiều về Lời Chúa, và nghĩ nhiều về Lời Ngài thì đức tin của chúng ta ngày càng tăng trưởng.

Đức tin là tiếp nhận Chúa qua lời của Ngài.

Điều gì khiến bạn tin rằng bánh bông lan rất ngon? Đó là vấn đề của niềm tin. Bạn sẽ phải tin rằng người bạn đó đang nói thật về sự tuyệt vời của bánh Bông lan. Bạn có thể cân nhắc những gì người bạn nói về vị ngon của bánh là sự thật, nhưng bạn phải thực sự tin rằng những gì người bạn đó nói về bánh bông lan là đúng.

Đó chính là cách đức tin làm việc. Đức tin là tiếp nhận Chúa qua lời của Ngài. Đó là sự tin cậy mọi lời Chúa nói. Giống như khi bạn tin tưởng những gì người bạn nói, bạn cũng cần có đức tin bằng cách tin cậy những gì chúa nói là lẽ thật. Sách Hê-bơ-rơ nói như sau:

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Đức tin tiếp nhận Chúa qua lời của Ngài. Khi Kinh Thánh phán với chúng ta điều gì, có đức tin nghĩa là tin vào những gì Kinh Thánh nói trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì vậy, khi bạn mở gói bánh bông lan ra, hãy nhớ rằng chúng có thể dạy cho bạn rất nhiều về đức tin!

Bettina Nguyen dịch

Nguồn: studentdevos.com

Bình Luận:

You may also like