Home Thánh Kinh Hàng Ngày 20 Lời Cầu Nguyện Vượt Qua Những Ngày Khó Khăn Mệt Mỏi

20 Lời Cầu Nguyện Vượt Qua Những Ngày Khó Khăn Mệt Mỏi

by Crosswalk.com
30 đọc

Lời cầu nguyện là phương tiện chính để giao tiếp với Đức Chúa Trời, và nó là cách duy nhất để chúng ta thông qua Chúa mà chúng ta có thể có được sức mạnh, khả năng và sự khôn ngoan mà chúng ta cần để đối mặt với một ngày bận rộn. Nhưng khi chúng ta quá bận rộn, có thì giờ nào chúng ta cầu nguyện không? Câu trả lời của tôi có lẽ sẽ gây cho bạn bất ngờ: Cầu nguyện luôn luôn. Không phải là bạn phải dừng hết những công việc đang làm để cầu nguyện. Thay vào đó, hãy dùng những lời cầu nguyện ngắn gọn và đơn giản chạy qua tâm trí bạn khi bạn làm mọi công việc thường ngày – sự giao tiếp của bạn với Chúa sẽ như một bản ghi âm theo từng ngày, chuyển chúng thành những thứ đặc biệt đẹp đẽ và ý nghĩa.

1. Cám ơn Chúa vì ngày hôm nay.

Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.(Thi Thiên 118:24)

2. Xin Chúa ở cùng con.

Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ;” (Thi Thiên 118:6)

3. Chúa Ngài thật tuyệt vời

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời.”(I Sử Ký 16:34)

4. Hãy ban cho con sức lực trong ngày hôm nay.

Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)

5. Xin hãy bảo vệ con.

Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.(Lu-ca 10:19)

6. Cám ơn Chúa vì công việc luôn giúp con bận rộn.

Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.(Thi Thiên 90:17)

7. Chúa ơi, xin ban cho con Sự nghỉ ngơi.

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30)

8. Hãy giúp con biết yêu thương.

Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” (Rô-ma 12:9-10)

9. Hãy để con nhìn thấy Ngài.

Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về.” (Giê-rê-mi 29:12-14)

10. Xin hãy làm con đầy dẫy vui mừng.

Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11)

11. Hãy chỉ con sự vinh quang Ngài.

Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa; Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên Sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, Và tôn vinh danh Chúa. Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng: Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi.” (Thi Thiên 86:8-10)

12. Xin ban cho con tấm long rộng lượng.

Lòng rộng rãi sẽ được no nê;Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.” (Châm Ngôn 11:25)

13. Xin Chúa xóa đi mọi lo lắng con.

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)

14. Xin hãy giúp con.

Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân.” (Thi Thiên 34:17)

15. Hãy để lời nói của con có tính khích lệ.

Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.(Ê-phê-sô 4:29)

16. Xin tha thứ cho con và giúp con tha thứ cho người khác nữa.

Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.(Ma-thi-ơ 9:14)

17. Cám ơn Chúa vì con đã kiểm soát được bản thân con.

Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.” (Giê-rê-mi 29:11)

18. Xin Chúa dạy dỗ con. Hướng dẫn con. Chỉ con việc con cần làm.

Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người.” (Thi Thiên 24 :4-5)

19. Xin Chúa gột sạch tâm trí con.

Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-lip 4 :8)

20. Cảm tạ ơn Chúa luôn luôn.

Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like