ĐỨC TIN TRONG CHÚA

2303

Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus,

Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, (Hêbơrơ 12: 2)

Em hỏi tôi về nghĩa “đức tin”,

Phải chăng biết chắc một tiến trình?

Đức tin: bằng chứng điều mong đợi ?

Trong cõi dương trần, cõi siêu linh?

Đức tin vượt hẳn ý nghĩa trên,

Là đi trên bão biển bồng bềnh.

Chúa kêu sóng gió phải im lặng,

Chúa phán ba đào phải dịu êm.

Đức tin, Chúa nói với cỏ cây,

Thảo mộc khô đi theo lời Ngài.

Là bảo: nâng cao những hòn núi,

Và quăng vào biển, núi làm ngay.

Đức tin, Chúa chạm đến bệnh nhân,

Bệnh tật lui ngay, được chữa lành.

Ngài xua quỉ dữ đang hành hạ,

Đem lại an bình cả hồn thân.

Đức tin, Chúa thắng ách tử vong,

Bẻ gãy đau thương tan nát lòng.

Bước ra mồ mả trong sinh động

Sống lại vui mừng thỏa ước mong.

Đức tin, tin nhận Chúa Giê-xu,

Để được thứ tha, thoát ngục tù.

Thánh Linh chiếm hữu ban năng lực,

Nhận lãnh thiên đàng phước thiên thu.

Đức tin trong Chúa thật lớn lao,

Vượt trên nghịch cảnh, thắng ba đào.

Đức tin, dấu lạ làm như Chúa,

Sẽ đạt những điều con ước ao.

Xin thêm cho con lượng đức tin,

Vượt trên suy luận của thường tình.

Quyết tâm sử dụng Danh của Chúa,

Phép lạ, uy quyền, Chúa hiển vinh.

THANH HỮU

Tháng 6 năm 2017

Bình Luận:
Bài viết trước SỐNG VƯỢT TRỘI
Bài viết kế tiếpCHÚA ĐÃ CHẠM ĐẾN CHỊ.
Ông là một nhà thơ Cơ đốc ẩn danh với hàng trăm bài thơ khắc họa nhiều thông điệp ý nhĩa như một bài giảng. Trước đây, ông là một Mục sư làm việc tại Hội thánh người Việt lớn tại Seatle Mỹ - Hiện đã về hưu. Nhà thơ Thanh Hữu quê tại Thanh Quýt – Quảng Nam. Theo nhiều người cùng trang lứa cũng như cùng làm việc với nhà thơ Thanh Hữu nhận định, ông là một người sống khiêm nhường, thâm thúy và sâu sắc trong từng câu thơ.