Home Dưỡng Linh SỐNG VƯỢT TRỘI

SỐNG VƯỢT TRỘI

by Debbie Thủy
30 đọc

Sáng thế ký 24.

Áp ra ham đã già rồi, ông muốn tìm vợ cho Isac con trai một của mình, ông dặn người quản gia của rằng:

-Ta không muốn con trai ta kết hôn với người nào trong xứ Ca-na-an là dòng dõi của những người bị rủa sả vì thờ lạy hình tượng. Nhưng hãy trở về quê hương ta và tìm cho con trai ta một người trong dòng dõi của những người được nhận lời hứa chúc phước từ Đức Chúa Trời.

Ê-li-ê-se quản gia của Áp-ra-ham cầu nguyện:

-Hỡi Đức Chúa Trời, con sẽ đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ đi ra xách nước, xin cho người gái trẻ nào mà con nói như vậy: “ Xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước” Mà nàng trả lời rằng: “ Hãy uống đi rồi tôi sẽ cho lạc đà ngươi uống nữa” Là chính người mà Chúa đã định cho I-sác, tôi tớ Ngài.

Ê-li-ê-se chưa dứt lời thì Rê-bê-ca đi tới. Ông hỏi xin Rê-bê-ca nước uống, ngay lập tức nàng lật đật đỡ bình xuống và cho ông uống, không chỉ cho ông uống, nàng còn  đề nghị ông xin cho nàng được xách nước cho mấy con lạc đà của ông uống nữa.

Mỗi con lạc đà sẽ uống hết 76 lít nước. 10 con sẽ uống hết 760 lít. Mỗi lần Rê-bê-ca lấy được 1 bình 19 nước, để cho hết chỗ lạc đà này uống nước Rê-bê-ca sẽ phải đi khoảng 40 lần trong khoảng 2 tiếng. Một sự phục vụ vượt trội điều suy tưởng.

Rê-bê-ca đã có thể chỉ lấy nước cho ông uống rồi trở về nhà nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống dễ chịu và thoải mái của mình như bao cô gái khác. Nhưng tấm lòng chăm chỉ, rộng rãi ban cho, giúp đỡ người khác của cô đã khiến cô trở nên nổi bật, đặc biệt hơn hẳn những người nữ quanh cô.

Cô đã được nhận lại gấp ngàn lần hơn những gì cô cho đi, không những chỉ cô được phước nhưng cô còn trở thành nguồn phước cho cả gia đình mình.

Khi lạc đà vừa uống xong, Ê-li-ê-se lấy một khoanh vàng nặng nửa siếc lơ và đôi bông xuyến 10 siếc lơ tặng cô. Ông cũng tặng cho cả mẹ và anh trai cô nữa. Cô trở thành con dâu của một người được Đức Giê Hô Va ban phước bội phần. Một người thạnh vượng có nhiều chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.

Không những được thừa kế một di sản thuộc thể thịnh vượng cô còn được thừa kế di sản thuộc linh những lời hứa của Đức Chúa Trời cho dòng dõi của gia đình chồng. Cô trở thành mẹ của ức triệu người, hậu tự của cô được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch.

 Lạy Chúa xin giúp cho chúng con luôn sống với tinh thần vượt trội, sẵn lòng hầu việc, ban cho nhiều hơn cả điều được yêu cầu. Xin mở mắt cho chúng con để chúng con luôn thấy những cơ hội để được cho đi trong chính cuộc sống mỗi ngày, để chúng con trở nên giống Ngài càng hơn.

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like