Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Những Tục Lệ Của Người Na-Xi-Rê

Ngày 10 – Những Tục Lệ Của Người Na-Xi-Rê

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời cho phép cả nam và nữ hứa nguyện làm người Na-xi-rê. Ngài cũng dạy họ cách giữ sự hứa nguyện cho đến cuối cùng, dẫu rằng họ phạm lỗi trong khi cố gắng làm như vậy.

Dân Số Ký 6:1-12

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu một người nam hay nữ nào đặc biệt hứa nguyện làm người Na-xi-rê để biệt riêng mình cho Đức Giê-hô-va, 3 thì phải kiêng rượu và thức uống có men; không được uống giấm làm từ rượu hoặc thức uống có men. Người ấy cũng không được uống nước nho hoặc ăn nho tươi hay nho khô. 4 Trong suốt thời gian biệt mình riêng ra, đừng ăn bất cứ món gì làm từ nho, cả hột lẫn vỏ.

5 Trong suốt thời gian hứa nguyện Na-xi-rê, người ấy không được cạo tóc trên đầu. Người ấy sẽ biệt ra thánh và để tóc mọc dài cho đến khi hoàn tất thời kỳ biệt riêng cho Đức Giê-hô-va.

6 Trong suốt thời gian biệt riêng cho Đức Giê-hô-va, người ấy không được đến gần xác chết. 7 Người ấy cũng không vì cha hay mẹ, hoặc vì anh em hay chị em đã chết mà làm cho mình bị ô uế, bởi vì dấu hiệu biệt riêng cho Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên đầu người ấy. 8 Trong suốt thời gian hứa nguyện Na-xi-rê, người ấy được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va.

9 Nếu có ai chết thình lình gần bên người ấy và làm ô uế đầu mình đã biệt riêng ra thánh thì phải cạo tóc trên đầu trong ngày người ấy được thanh tẩy, tức là ngày thứ bảy. 10 Qua ngày thứ tám, người ấy phải đem một cặp chim cu hay một cặp bồ câu con đến thầy tế lễ tại cửa vào Lều Hội Kiến. 11 Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu để chuộc tội cho người ấy vì cớ xác chết. Vậy trong ngày đó, người ấy sẽ biệt riêng đầu mình ra thánh. 12 Người ấy phải biệt riêng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày tái hứa nguyện Na-xi-rê và dâng một con chiên đực một tuổi làm tế lễ chuộc lỗi, nhưng các ngày trước đó không được tính vì đã bị ô uế trong thời gian Na-xi-rê.

Suy ngẫm và hiểu

Bất kể dù họ là nam hay nữ, mọi người Y-sơ-ra-ên đều có thể hứa nguyện phục vụ Đức Chúa Trời trong một thời gian đã định, và một người như vậy được gọi là người Na-xi-rê. Một người Na-xi-rê phải tuân thủ ba quy định: thứ nhất, họ bị cấm uống bất cứ loại rượu nào; thứ hai, họ không được cắt tóc của mình; thứ ba, họ không được phép tiếp xúc với xác chết (c.1-7). Nếu một người Na-xi-rê không tuân theo các quy định này, dù vô tình hay cố ý, thì thời gian biệt riêng làm người Na-xi-rê từ trước đó đến sự vi phạm này sẽ trở nên vô ích. Lý do có sự nghiêm khắc về những quy định này là vì Đức Chúa Trời mong muốn nhận được không phải chỉ là những hành động suy phục từ người Na-xi-rê, mà là toàn bộ đời sống của họ (c.8-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-7 Đức Chúa Trời đã lập những quy định nghiêm khắc cho người Na-xi-rê tuân giữ. Vì người Na-xi-rê trượng trưng cho tính cách của Y-sơ-ra-ên là một nước của các thầy tế lễ thánh, Đức Chúa Trời đòi hỏi họ sống theo cách hoàn toàn tương phản với văn hóa của người Ca-na-an, nơi họ sắp vào cư ngụ. Là dân thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết, những thói quen và những tập tục văn hóa nào chúng ta phải tránh để được trở nên thánh khiết hơn? Các phương tiện truyền thông hoặc những mối quan hệ ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất, thánh khiết như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 Khi con cháu của Y-sơ-ra-ên nhắm đến việc phục vụ Đức Chúa Trời với tư cách là người Na-xi-rê, họ phải rèn tập việc tiết độ nhiều hơn trong thời gian hứa nguyện so với trong thời gian đời sống thường lệ của họ. Là dân thực hiện công việc của Đức Chúa Trời, hình ảnh của sự thánh khiết và tiết độ, điều phân biệt chúng ta và điều chúng ta phải nhắm mục tiêu thực hiện, là gì?

Tham khảo   

6:7 Sự biệt riêng cho Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên đầu người ấy. Từ được dịch ở đây là “biệt riêng” (tiếng Hê-bơ-rơ là nezer) cũng được dùng chỉ cái mũ của thầy tế lễ thượng phẩm (Lê-vi Ký 8:9). Cả chiếc mũ của thầy tế lễ lẫn mái tóc không cắt của người Na-xi-rê nhắc nhở người khác về sự tận hiến của họ cho việc phụng sự Đức Chúa Trời. Bằng cách này, sự tận hiến của người Na-xi-rê là một thách thức đối với mọi người Y-sơ-ra-ên theo Chúa hết lòng.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con làm những người con trong sạch và nên thánh của Đức Chúa Trời, những người xứng đáng được Ngài nhận là những người Na-xi-rê thuộc linh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Các Quan Xét 13-16

Bình Luận:

You may also like