Browsing: xứng đáng

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trong phân đoạn hôm nay, chúng ta được giới thiệu một người vô giá trị nhất trong xã hội Pa-lét-tin (một đứa trẻ) và một người có giá trị nhất trong xã hội (người trai trẻ giàu có). Đức Chúa Jêsus bày tỏ ai là người xứng đáng với Nước Trời.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trước giả sách Hê-bơ-rơ, bằng cách giới thiệu những sự kiện ở trong sách Xuất Ai Cập (sự kiện những bức tường của thành Giê-ri-cô, sự dũng cảm của Ra-háp và các tiên tri), thách thức những người của thời Tân Ước tất cả đời sống đức tin là về điều gì.